Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie biologických účinkov žiarenia rádiokomunikačných zariadení
  Néveri Zoltán ; E  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 78 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications simulation electromagnetic radiation simulácia elektromagnetické žiarenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78406
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Modelovanie biologických účinkov RF žiarenia
  Višvader Patrik ; E  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 76 s 1 príl.
  Radioelectronics electromagnetic radiation elektromagnetické žiarenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84554
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie biologických účinkov žiarenia mobilných telefónov
  Holička Martin ; E  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 40 s
  Telecommunications electromagnetic radiation elektromagnetické žiarenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82035
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie biologických účinkov RF žiarenia
  Fogas Marian ; E  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 88 s
  Rádioelektronika Radioelectronics electromagnetic radiation elektromagnetické žiarenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72700
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Modelovanie biologických účinkov žiarenia
  Višvader Patrik ; E  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 68 s
  elektronika elektromagnetické žiarenie SAR electromagnetic radiation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=21686
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Zhodnotenie možných rizík elektromagnetického žiarenia
  Urban Jaromír  Koprivňanský Marián (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work elektromagnetické žiarenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27140
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vplyv používania výrobkov s elektromagnetickým žiarením na kvalitu života (Influence of using devices with electromagnetic radiation on quality of life) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Fábry Marek ; J0070  Vlnka Ján (XXX) ; J0020 Nemčeková Miroslava (opon.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 62 s
  elektromagnetické žiarenie mikrovlny zariadenia využívajúce elektromagnetické žiarenie electromagnetic radiation
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. The effects of microwave radiation on the nerve fibres = Vplyvy mikrovlnného žiarenia na nervové vlákna : V.odb. 26-13-9. Obhajoba 23.04.2002
  Cocherová Elena ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 105 s
  elektronika elektromagnetické žiarenie mikrovlny nervové vlákna
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Proceedings of the 3rd workshop the effect of non-standard external factors on physical properties of solids = Vplyv neštandardných vonkajších činiteľov na fyzikálne vlastnosti tuhých látok : Konf. Kočovce, Slovak Republic, 1.- 3. Oct. 1997 / Edit. Macko,P
  Macko Peter (zost.) 
  Liptovský Mikuláš : Military Academy, 1997 . - 120 s
  ISBN 80-8040-023-7
  fyzika tuhých látok rádioaktívne žiarenie neutrónové žiarenie elektromagnetické žiarenie polovodičové štruktúry
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha