Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh informačného systému organizácie s využitím systému SAP : Bakalárska práca
  Marcinčáková Eunika  Ončák Peter (xxx) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 37 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment systém informačný podnikový
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh informačného systému v podniku Banko Fashion, a.s. Bánovce nad Bebravou : Bakalárska práca
  Janušková Eva  Ončák Peter (xxx) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 42 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment systém informačný podnikový
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. CAQ ako integrálna súčasť komplexného informačného systému podniku : Dizertačná práca
  Šrubařová Ružena ; M300  Linczényi Alexander (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2000 . - 138 s 3 príl., autoreferát
  systém informačný podnikový CAQ
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh informačného systému podniku : Diplomová práca
  Račko Štefan  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 55 s výťah
  systém informačný podnikový manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zdokonalenia informačného systému podniku z pohľadu softvérového vybavenia : Diplomová práca
  Michálková Dana  Dobrotka Róbert (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 83 s výťah
  systém informačný podnikový vybavenie softvérové manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na zdokonalenie informačného systému v akciovej spoločnosti : Diplomová práca
  Melicher Ján ; V130  Dobrotka Róbert (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997 . - 64 s výťah
  systém informačný podnikový manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Riešenie informačného systému v a.s. Grafobal Skalica : Diplomová práca
  Riška Roman  Rehák Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1995
  MTF ; . - 75 s výťah
  systém informačný podnikový aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Informačný systém pre evidenciu obehu kyslíkových fliaš v podniku : Diplomová práca
  Jankech Róbert  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1993
  MTF ; . - 45 s príl
  systém informačný podnikový
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha