Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketing-mixu v TATRACHEME, výrobné družstvo Trnava = Proposal of remedies for improving marketing-mix in Tatrachema, producer cooperative Trnava : Bakalárska práca
  Jankovič Vladimír  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 62 s príl., 1 CD-ROM
  marketing-mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketing-mixu v TOMA INDUSTRIES s.r.o. = Suggestions of measures for marketing-mix use improvement in TOMA INDUSTRIES s.r.o. : Bakalárska práca
  Blaško Miroslav  Molnárová Jarmila (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  marketing-mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketing-mixu v STARBEC s.r.o., Tvrdošovce = Proposal of measures on better utilization of the marketing-mix in the company STARBEC, s.r.o., Tvrdošovce : Bakalárska práca
  Bugyíková Katarína  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  marketing-mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketing-mixu v HP spol. s r.o., Považany = Proposal improvement of marketing-mix usage in company HP ltd., Považany : Bakalárska práca
  Dadíková Jana  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 47 s príl., 1 CD-ROM
  marketing-mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Zlepšenie uplatnenia sa marketing-mixu v podmienkach spoločnosti ELEKTROKARBON a.s. : Diplomová práca
  Jančovič Peter  Molnárová Jarmila (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 74 s príl., 1 CD-ROM
  marketing-mix promotion
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zlepšenie vybraných nástrojov marketing-mixu v spoločnosti Mobilita servis, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Šikulová Monika  Molnárová Jarmila (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 91 s príl., 1 CD-ROM
  marketing-mix promotion konkurencieschopnosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh marketingového mixu uvedenia nového výrobku spoločnosti Chemolak, a.s. Smolenice na trh = The suggestion of marketing-mix for introduction of the new product company Chemolak, a.s. Smolenice into the market : Diplomová práca
  Kubík Vladimír  Lenhardt Igor (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 84 s príl (1 CD-ROM)
  marketing-mix produkty reklama
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Marketing-mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Diplomová práca
  Galko Tomáš  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 72 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketing-mix
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Využitie a rozvoj nástrojov marketingového mixu v činnostiach podniku ANDACO, s.r.o. Hlohovec : Diplomová práca
  Gažovičová Katarína  Bilčík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 61 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketing-mix
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Marketing-mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Hajdoni Patrik  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketing-mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha