Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
  Fidrichová Veronika ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 73s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivácia odmeňovanie hodnotenie pracovníkov zamestnanci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112591
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh využitia kompetenčného modelu pri riadení ľudských zdrojov v podniku Swedspan Slovakia, s.r.o. Malacky
  Kamencová Zuzana  Holková Andrea (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  pracovný výkon hodnotenie pracovníkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63601
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie pracovníkov v manažérskej praxi
  Herzka Pavel ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.13-19
  hodnotenie pracovníkov Metódy hodnotiace evaluation of employees evaluation methods
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Hodnotenie, rozmiestňovanie (mobilita), odmeňovanie zamestnancov v ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom : Diplomová práca
  Danková Jarmila  Hlbocká Mária (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika hodnotenie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zavedenie systému hodnotenia v ZIPP Skalica, s.r.o. : Bakalárska práca
  Čambalová Bronislava  Krupa Peter (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment hodnotenie pracovníkov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie, rozmiestňovanie, odmeňovanie a uvoľňovanie pracovníkov : Bakalárska práca
  Homokyová Mária (XXX) ; M4000  Švecová Karolína
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 58 s príl
  hodnotenie pracovníkov odmeňovanie pracovníkov personalistika priemyselné inžinierstvo a manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Hodnotenie, rozmiestňovanie, odmeňovanie a uvoľňovanie pracovníkov : Bakalárska práca
  Blažo Ivan  Homokyová Mária (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 52 s príl
  hodnotenie pracovníkov odmeňovanie pracovníkov personalistika priemyselné inžinierstvo a manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Zdokonalenie systému hodnotenia pracovníkov v ŽOS Trnava, a. s. : Diplomová práca
  Hujbertová Daša  Čambál Miloš (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 54 s abstr. + príl.
  hodnotenie pracovníkov personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh zefektívnenia personálnej práce so zameraním na hodnotenie pracovníkov : Diplomová práca
  Virgušová Martina  Homokyová Mária (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 60 s príl
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika hodnotenie pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Prijímanie, hodnotenie, rozmiestňovanie, odmeňovanie a uvoľňovanie pracovníkov : Bakalárska práca
  Matúšová Lívia  Černá Ľubica (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 60 s príl.
  hodnotenie pracovníkov odmeňovanie pracovníkov personalistika priemyselné inžinierstvo a manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha