Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza potenciálneho využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a vo vybraných krajinách
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  obnoviteľné zdroje spotreba energie prognóza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prognóza vodného režimu pôdy pre Poiplie
  Jarabicová Miroslava ; 010160  Minarič Peter ; 010160 Pásztorová Mária
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 112-125
  vodný režim pôdy prognóza model GLOBAL klimatické modely
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Priebeh vodného režimu pôdy v Poiplí ako dôsledok zmeny klímy
  Jarabicová Miroslava ; V160  Minarič Peter ; V160 Pásztorová Mária
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 16, č. 2 (2015), s. 178-186
  vodný režim pôdy prognóza model GLOBAL klimatické modely
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza časových radov
  Kepič Tomáš ; I200  Kosková Gabriela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 52 s príl.
  informatika Informatics time series prognóza model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77682
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. Geotechnical aspects of desludging sites - systematic solution
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150
  Roczniki inžynierii budowlanej . Zeszyt 11 (2011), s.117-122
  desludging sites geotechnical properties of geomaterial geotechnické vlastnosti geomateriálov odkaliská prognosis prognóza
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Groundwater Level Regime in the Medzibodrožie Region - Analysis and Prognosis.
  Baroková Dana ; V170 
  Methodology development for integrated river basin planning : . s.80-82
  analysis groundwater level regime measured data Medzibodrožie Medzibodrožie Region meranie a analýza prognosis prognóza režim prúdenia podzemná voda
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Prognóza vývoja počtu nezamestnaných a počtu dlhodobo nezamestnaných
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Pohľady na ekonomiku Slovenska 2008 : . s.47-55
  prognóza nezamestnanosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Prognóza vývoja trendu degradácie hydraulického systému
  Guláš Juraj ; J170  Krchnár Jozef ; J170 Stračár Karol ; J170
  Acta hydraulica et pneumatica . 2/2007 (2007), s.10-15
  hydraulický systém prognóza hydraulic system prognosis
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. CASH-FLOW ako dôležitá kategória v rozhodovacom procese firmy z hľadiska zostavovania finančných prognóz
  Nováková Renáta ; M300 
  Financovanie 99. Lesy-Drevo : . s.233-237
  Cash - flow prognóza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Menová analýza a prognóza
  Hlavatá Irena 
  Bratislava : Ekonóm, 1998 . - 273 s
  ISBN 80-225-0910-8
  mena Analýza menová prognóza
  monografia
  kniha

  kniha