Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v zákone o verejnom obstarávaní
  Ellingerová Helena ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 22, č. 4 (2016), s. 78-79
  zákon ponuka obstarávanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Aby už stavby nepadali
  Benko Vladimír ; V110 
  Parlamentný kuriér . Roč. 21, č. 220-221 (2013), s.24
  building act demand dopyt fee schedules free market honorárový poriadok Ponuka stavebný zákon supply voľný trh
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Aktuálne problémy návštevnosti Lokality svetového kultúrneho dedičstva.Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
  Kráľová Eva ; A3130  Lisická Ivana
  Folia Turistica 2 . s.165-169
  partnerstvo Ponuka produkt motivácia návštevnosti Partnership promotion world heritage Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Nové trendy pri tvorbe marketingových koncepcií. New trends in creating marketing conceptions
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.39-47
  marketing produkty dopyt Ponuka
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Ako úspešne získať stavebnú zákazku
  Trávnik Igor ; V230  Púchovský Branislav ; V270 Tvrdoň Jozef
  Bratislava : Eurostav, 2006 . - 143 s
  ISBN 80-89228-01-1
  verejné obstarávanie Ponuka súťaže stratégia Zisk etika
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 6. Praktické cvičenia z mikroekonómie
  Ivanová Eva  Vetrík Tomáš
  Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, 2006 . - 109 s
  ISBN 80-8075-110-2
  Ponuka dopyt príjem supply demond income
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Mikroekonómia
  Fendeková Eleonóra  Strieška Ján
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonóm, 2000 . - 252 s
  ISBN 80-225-1328-8
  mikroekonómia Mikroekonomika Spotrebiteľ dopyt Ponuka firmy
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 8. Význam distribúcie ako prvku riadenia kvality pri komunikácii medzi ponukou a dopytom
  Jedlička Milan ; M190  Sablik Jozef ; M4000
  Nové trendy v systémoch riadenia podnikov . s.10-13
  riadenie kvality dopyt Ponuka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Klasifikácia ponuky a dopytu podľa niektorých vybraných kritérií. Classification of supply and demand by some selected criteria
  Jedlička Milan ; M190  Sablik Jozef ; M4000
  INTERKATEDRA 96 : . s.79-84
  Ponuka dopyt
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok