Výsledky vyhľadávania

 1. From stochasticism to determinism in evaluation of human postural responses / aut. Boris Barbolyas, Cyril Belavý, Ján Vachálek, Ladislav Dedík, Diana Bzdúšková
  Barbolyas Boris ; 020020  Belavý Cyril ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Dedík Ladislav Bzdúšková Diana
  21st International Conference on Process Control (PC) 2017 . S. 234-239, USB kľúč
  chaos postoj COP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Chaotické štruktúry - skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry
  Valúšek Michal ; A8180 
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium-workshop studentů doktorského studia 16-17.6.2011, Praha : . s.51-54
  chaos emergentný skript
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Chaos in maths and art
  Velichová Daniela ; J0080 
  Aplimat - Journal of Applied Mathematics . Vol. 3, No. 1 (2010), s.189-199
  chaos Fractals
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Nonlinear Dynamics and Chaos
  Thompson J.M.T.  Stewart H.B.
  Chichester : John Wiley & Sons, 2002 . - 437 s
  ISBN 0-471-87684-4
  nelineárne dynamické systémy lineárne systémy chaos
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. The Nonlinear Universe : Chaos, Emergence, Life
  Scott Alwyn C. 
  New York : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007 . - 364 s
  ISBN 978-3-540-34152-9
  chaos nelineárne javy emergencia umelý život
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Fraktální geometrie : principy a aplikace
  Zelinka Ivan  Včelař František Čandík Marek
  Praha : BEN - technická literatura, 2006 . - 159 s
  ISBN 80-7300-191-8
  fraktálová dimenzia chaos samoorganizujúce sa systémy činnosť organizácia systémová
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  FIIT1000
  Fraktální geometrie

  kniha

 7. Ceny, dane, arbitráž, portfólio a chaos
  Buranský Ondrej  Zajac Jaroslav (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 69 s
  Telekomunikácie ekonomika chaos
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Výhody integrácie klasických systémov v MHD v Bratislave
  Rakšányi Peter ; V120 
  1.fórum koľajovej dopravy : . s.63-68
  integrácia segregácia koľajová doprava regionálne cesty územný generel dopravy prahová situácia chaos integration segregation rail transport regional roads comprehensive transport plan development threshold
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. The Nonlinear Workbook
  Steeb Willi-Hans  Hardy Yorick Stoop Ruedi
  2.ed.
  Singapore : World Scientific, 2002 . - 622 s
  ISBN 981-238-212-7
  chaos neurálne siete vlny fuzzy logiky počítačové programy
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Nelineární systémy
  Razím Miroslav  Štecha Jan
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002 . - 204 s
  ISBN 80-01-02577-2
  nelineárne systémy chaotické systémy matematická analýza chaos
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha