Výsledky vyhľadávania

 1. Pracovné prostredie ako zložka podnikateľských aktivít / aut. Jozef Harangozó
  Harangozó Jozef 
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 127-128
  riziko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci kríza
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Uplatnenie metódy FMEA z dôvodu zvýšenia kvality procesov v priemyselnom podniku / aut. Jana Mesárošová, Marian Dávid, Henrieta Hrablik Chovanová, Jana Samáková, Dagmar Babčanová
  Mesárošová Jana ; 064000  Dávid Marian Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 Samáková Jana ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000
  Zborník vedeckých príspevkov projektu Vega (1/0245/17) : . S. 181-201
  FMEA kvalita riziko
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Činnosť revíznych technikov a posúdenie rizík - prečo je to dôležité / aut. Pavol Čekan, Tomáš Libant, Karol Balog
  Čekan Pavol ; 065200  Libant Tomáš Balog Karol ; 065200
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2018 . S. 1-14
  bezpečnosť riziko analýza elektrické zariadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Požiadavky BOZP pri stavebných prácach realizovaných vo výkopoch / aut. Pavol Čekan, Matej Jeluš
  Čekan Pavol ; 065200  Jeluš Matej ; 060000
  Manažérstvo životného prostredia 2017 : . S. 170-177
  bezpečnosť analýza riziko
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Riziko hygienických problémov na ostení okna
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  Tepelná ochrana budov : . Roč. 20, č. 3-4 (2017), s. 10-13
  riziko tepelná izolácia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Posúdenie rizík spojených s rekonštrukčnými prácami pri ochrane podzemných oceľových potrubí / aut. Pavol Čekan, Karol Balog, Matej Jeluš
  Čekan Pavol ; 065200  Balog Karol ; 065000 Jeluš Matej ; 060000
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2017 . USB kľúč, [11] s.
  bezpečnosť riziko analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z pohľadu banskej činnosti / aut. Jozef Harangozó, Matej Menčík
  Harangozó Jozef  Menčík Matej ; 065000
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2016 : . S. 135-140
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci riziko pracovný úraz
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Manažérstvo rizika ako významný nástroj na elimináciu rizík / aut. Jozef Harangozó, Ľuboš Polakovič
  Harangozó Jozef  Polakovič Ľuboš
  Nástroje environmentálnej politiky 2016 : . S. 122-128
  riziko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci kríza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Posúdenie úrovne BOZP v rámci rizík vyplývajúcich z inhalačnej expozície pevným aerosólom v prevádzke na spracovanie komunálneho odpadu / aut. Pavol Čekan, Jozef Harangozó, Karol Balog
  Čekan Pavol ; 065200  Harangozó Jozef ; 065200 Balog Karol ; 065000
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce : . DVD-ROM, [8] s.
  bezpečnosť riziko aerosóly koncentrácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikace analýzy rizika v procesu hodnocení zranitelnosti životního prostředí / aut. Barbora Schüllerová, Vladimír Adamec, Karol Balog, Jozef Martinka
  Schüllerová Barbora  Adamec Vladimír Balog Karol ; M5000 Martinka Jozef ; M5000
  ExFoS - Expert Forensic Science 2016 . CD-ROM, s. 467-475
  riziko životné prostredie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok