Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov zdokonalením štýlov vedenia v podniku SE, a.s., Atómové elektrárne Mochovce
  Homolová Monika ; M  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 59s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation human resource management ľudské zdroje motivácia pracovníkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87433
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vzdelávanie ako kľúčový nástroj riadenia ľudských zdrojov v podmienkach budovania znalostnej spoločnosti
  Herzka Pavel ; R2020  Rečičár Jakub ; R2020
  Manažment podnikania a vecí verejných : . s.132-137
  vzdelanie motivácia pracovníkov education motivation process
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Prieskum úrovne motivácie pracovníkov v systéme manažérstva kvality vo vybraných podnikoch
  Strašiftáková Júlia  Meravá Miroslava (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production systém manažérstva kvality motivácia pracovníkov prieskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53135
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vypracovanie návrhu motivácie pracovníkov v systéme manažérstva kvality v podniku POSS SLPC s. r. o., Voderady
  Baláž Ivan 2010  Meravá Miroslava (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production systém manažérstva kvality ľudský faktor motivácia pracovníkov motivátory human factor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52474
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie pracovníkov v podniku Banskobystrický pivovar, a.s. Banská Bystrica
  Roštecká Zuzana  Mišáková Barbora (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivačné teórie motivačné faktory motivácia pracovníkov motivačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70895
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku ELELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. = Proposals for improvement of employee working motivation in ELELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. company : Bakalárska práca
  Balogová Dáša  Gyurák Babeľová Zdenka (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  motivácia motivácia pracovníkov motivačné teórie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Prieskum uplatňovania motivácie pracovníkov podľa princípov manažérstva kvality vo vybraných organizáciách = Research of application the motivation of employees according to principles of quality management in chosen organisations : Bakalárska práca
  Daňová Veronika  Meravá Miroslava (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 59 s Prílohy + 1 CD-ROM
  motivácia pracovníkov manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Prieskum uplatňovania motivácie pracovníkov v súlade s princípmi manažérstva kvality vo vybraných organizáciách = The research of application the motivation of employees conformable with principles in quality management in the chosen organizations : Bakalárska práca
  Hlaváč Andrej  Meravá Miroslava (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 58 s Prílohy + 1 CD-ROM
  motivácia pracovníkov manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh zlepšenia motivačného systému v podniku PCA Slovakia, s.r.o. Trnava = Proposal of measures for improvement of motivation system in PCA Slovakia, s.r.o. Trnava : Diplomová práca
  Guman Róbert  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  motivácia pracovníkov odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Motivácia pracovníkov - jeden z faktorov úspešnosti systému manažérstva kvality : Bakalárska práca
  Michalcová Martina  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  inžinierstvo kvality produkcie systém manažérstva kvality motivácia pracovníkov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha