Výsledky vyhľadávania

 1. Technológia a charakterizácia tenkých vrstiev nitridov a oxidov kovov pre použitie v mikroelektronike, senzorike a mikrosystémovej technike : dát. obhaj. 7.5.2010, č.ved.odb. 26-35-9
  Hotový Ivan ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 152 s
  elektrotechnológia a materiály nanotechnológie tenké vrstvy Mikroelektronika mikrosenzory mikrosystémy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Závislosť hyperjemných interakcií od mikroštruktúry vo vybraných nanokryštalických zliatin typu NANOPERM : č.ved.odb. 26-35-9, dát.obhaj. 07-01-2010
  Vittek Robert  Miglierini Marcel (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 78 s
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo hyperjemné interakcie mikroštruktúry nanokryštalické zliatiny NANOPERM
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Vývoj vybraných elektrických metodík pre výskum fotovoltických materálov na báze kremíka
  Rusnák Jaroslav  Ružinský Michal (škol.) ; E020 Pinčík Emil (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 67 s
  elektrotechnológia a materiály fotovoltika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Metódy hodnotenia zmien vlastností káblových izolačných systémov vplyvom vybraných degradačných procesov : č. ved. odb. 26-35-9, dát. obhaj. 19.1.2009
  Váry Michal ; E020  Lelák Jaroslav (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 162 s
  elektrotechnológia a materiály káble izolačné systémy Metódy hodnotiace
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Current transfer and thermal stability of composite MgB2 superconductors : č.ved.odb. 26-35-9. Dát. obhaj. 25.9.2008
  Holúbek Tomáš  Kováč Pavol (škol.)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2008 . - preruš.str
  elektrotechnológia a materiály
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Preparation and properties the mercury based thin films of very high Tc superconductors and their possible application in cryoelectronics : Obh.: 27.9.2007, V.odb. 26-35-9
  Valeriánová Michaela  Chromik Štefan (škol.) Odier Philiphpe (škol.)
  Bratislava : SAV : Slovak Academy of Sciences, 2007 . - 117 s príl.
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo tenké vrstvy supravodivé vrstvy merkuračný proces
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Kryštálová optika pre röntgenové žiarenie : čís. ved. odboru 26-35-9, dát. obhaj. 11.3.2008
  Vagovič Patrik  Korytár Dušan (škol.)
  Piešťany : Elektrotechnický ústav SAV, 2007 . - 73 s
  elektrotechnológia a materiály röntgenové žiarenie röntgenová optika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Jednosmerné a striedavé elektrické merania fotovoltických článkov a modulov : Čís.ved.odb. 26-35-9 : Dát.obhaj. 30.09.2009
  Ďuriš Tomáš ; E140  Šály Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 158 s
  elektrotechnológia a materiály elektrické merania fotovoltické články fotovoltické moduly jednosmerné elektrické merania striedavé elektrické merania volt-ampérové merania V-A charakteristika impedančná spektroskopia púzdracie materiály urýchlené starnutie solárne články
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Detection properties of radiation imaging detectors based on semi-insulating GaAs = Detekčné vlastnosti radiačných detektorov pre digitálne zobrazovanie na báze semiizolačného GaAs : č. ved. odb. 26-35-9. Dát. obhj. 7.12.2005
  Šagátová-Perďochová Andrea ; E160  Nečas Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 141 s príl.
  elektrotechnológia a materiály detektory GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Vplyv technológie na vlastnosti substituovaných bárnatých feritov : č.ved.odb. 26-35-9. Obh. 19.10.2005
  Kevická Darina ; E140  Grusková Anna (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 118 s
  elektrotechnológia a materiály
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha