Výsledky vyhľadávania

 1. Solderability of aluminium metal-ceramic composite with metal or ceramic by a direct flux-free process / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100
  1. vyd.
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . - 100 s.
  ISBN 978-80-7380-837-2
  spájkovanie kompozitné materiály keramické materiály spoje spájkované
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Výskum ultrazvukového spájkovania kombinácie SiC/Cu použitím spájky na báze Bi-Ag-Ti / aut. Daniela Šuryová, Igor Kostolný, Roman Koleňák
  Šuryová Daniela ; 063000  Kostolný Igor ; 063100 Koleňák Roman ; 063100
  Zvárač - profesionál . Roč. 17, č. 1 (2020), s. 8-11
  spájkovanie výskum ultrazvuk
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Spôsob spájkovania elektrónovým lúčom pre kombinácie materiálov keramika/kov a prípravok : prihláška patentu č. 29-2020, dátum podania prihlášky: 01.04.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č. 07/2020 / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný, Ján Urminský
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 6 s.
  spájkovanie
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/29-2020
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Výroba moderných výkonových elektronických polovodičových súčiastok spájkovaním kompozitných materiálov / aut. Igor Kostolný, Ján Urminský, Roman Koleňák
  Kostolný Igor ; 063100  Urminský Ján ; 063100 Koleňák Roman ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 69, č. 3 (2020), s. 18-21
  spájkovanie kompozity ultrazvuk výkonové polovodičové súčiastky
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Spájkovanie kompozitných materiálov vo výrobe moderných výkonových elektronických polovodičových súčiastok / aut. Igor Kostolný, Ján Urminský
  Kostolný Igor ; 063100  Urminský Ján ; 063100
  Zváranie 2019 : . S. 105-111
  spájkovanie elektronické súčiastky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Štúdium spájkovania SiC keramiky pre výkonové polovodičové súčiastky pracujúce pri vyšších prevádzkových teplotách / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák, Paulína Zacková
  Kostolný Igor ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 Zacková Paulína ; 061000
  Zvárač - profesionál . Roč. 15, č. 4 (2018), s. 12-14
  spájkovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Zvaro-spájkovanie hliníkovej zliatiny AW 5083 titánom Grade 2 pomocou diskového lasera / aut. Marek Vyskoč, Miroslav Sahul, Martin Sahul, Ľubomír Čaplovič, Matej Pašák
  Vyskoč Maroš ; 063000  Sahul Miroslav ; 063700 Sahul Martin ; 061000 Čaplovič Ľubomír ; 061000 Pašák Matej ; 061000
  Zvárač - profesionál . Roč. 15, č. 1 (2018), s. 10-17
  spájkovanie diskový laser
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Ultrazvukové spájkovanie kovokeramického kompozitu s kovmi / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák
  Kostolný Igor ; 063000  Koleňák Roman ; 063700
  Zvárač - profesionál . Roč. 15, č. 2 (2018), s. 7-10
  spájkovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Návrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikel / aut. Daniela Šuryová, Igor Kostolný, Erika Hodúlová
  Šuryová Daniela ; 063000  Kostolný Igor ; 063000 Hodúlová Erika ; 063000
  Technológia zvárania 2018 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie . CD-ROM, s. 1-7
  spájkovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Výskum spájkovania SiC keramiky spájkou Zn-Al-In pre vyššie aplikačné teploty / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák, Paulína Zacková
  Kostolný Igor ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 Zacková Paulína ; 061000
  Technológia zvárania 2018 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie . CD-ROM, s. 1-7
  spájkovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok