Výsledky vyhľadávania

 1. Slnečné kolektory a ich využívanie na Slovensku a v Európe
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Správa budov : . Roč. 14, č. 4 (2020), s. 20-21
  slnečné kolektory obnoviteľné zdroje energie slnečná energia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Slnečné kolektory a ich využívanie na Slovensku a v Európe
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov : . S. 38-41
  solárna energia slnečné kolektory obnoviteľné zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Slnečné energetické systémy a ich podpora na Slovensku
  Skalík Lukáš ; 010290  Skalíková Ingrida ; 010290
  Vykurovanie 2018 : . CD-ROM, s. 267-272
  solárna energia podpora slnečné kolektory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Stav využívania slnečných energetických systémov a ich podpora
  Skalík Lukáš ; 010290  Skalíková Ingrida ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2018. Budovy s takmer nulovou potrebou energie : . S. 35-40
  dotácie slnečná energia slnečné kolektory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využívanie slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku a vo svete
  Skalík Lukáš ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2017 : . CD-ROM, s. 33-38
  slnečná energia dotácie slnečné kolektory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Hodnotenie efektívnosti slnečného bivalentného systému v bytovom dome
  Kováčová Diana ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 309-312
  slnečné kolektory účinnosť bivalentný systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hodnotenie slnečných kolektorov v experimentálnom bytovom dome počas zimného obdobia
  Kováčová Diana ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  TechCON : . Roč. 11, č. 2 (2015), s. 4-6
  intenzita slnečného žiarenia slnečné kolektory
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Zmeny výkonu slnečného energetického systému vplyvom otáčacieho zariadenia
  Skalík Lukáš ; V290 
  Nízkoteplotné vykurovanie 2013 : . s.29-32
  performance slnečné kolektory Solar collectors solar energy solárna energia výkon
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Návrh kombinovaného zdroja tepla v základnej škole
  Herda Juraj ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Services boiler kotol slnečné kolektory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93114
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Testovacia metóda na overenie účinnosti slnečných kolektorov z experimentálnych meraní
  Skalík Lukáš ; V290 
  Vnútorná klíma budov 2012 : . s.123-126
  efficiency experimental measurement experimentálne meranie slnečné kolektory Solar collectors účinnosť a efektívnosť
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok