Výsledky vyhľadávania

 1. Zváranie častí automobilov laserovým lúčom = Welding parts motor - car by laser beam : Bakalárska práca
  Daňo Jaroslav  Kovačócy Pavel (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 42 s 1 CD-ROM
  laser laserové lúče zváranie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zváranie TRIP ocelí laserom = Laser welding of TRIP steel : Bakalárska práca
  Šuhajda Peter  Kovačócy Pavel (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  laser laserové lúče laserové zváranie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Technologické systémy na spracovanie materiálov lasermi = Technological systems for laser material processing : Bakalárska práca
  Vendlek Marek  Görögová Ingrid (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  laserové lúče
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Zváranie kombinovaných kovov Ti-Monel 400 laserovým lúčom
  Patvarošová Renáta ; M140 
  SEMDOK 2007 . s.152-157
  zváranie laserové lúče
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. Rýchlosť rastu únavovej trhliny vo zvarových spojoch ocele typu GL-A a GL-D vyhotovených laserovým lúčom
  Ulrich Koloman ; M3000  Karvanská Silvia ; M140
  Zváranie 2007 : . s.230-239
  zvarový spoj laserové lúče únavová trhlina
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Prehľad strojov a zariadení na obrábanie obrobkov energolúčovými procesmi obrábania = Review of machine and machinery for machining using energic rays : Bakalárska práca
  Lipták Rudolf  Charbulová Marcela (xxx) ; M170
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  obrábanie laserové lúče elektrónový lúč iónové lúče plazmový lúč
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zváranie neželezných kovov laserovým lúčom. Non-ferrous metal welding by laser beam
  Remeňová Petra ; M140  Turňa Milan ; M3000 Kvasna Ľuboš ; M140
  METAL 2004 :
  zváranie laserové lúče
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Štúdium spojov vyhotovených spájkovaním metódami GMA a laserovým lúčom. Study of joints fabricated by brazing by use GMAB and laser beam processes
  Kováčik Ľuboš ; M975  Turňa Milan ; M3000 Šilhavý Tomáš ; M975 Žúbor Peter ; M130 Trstanová Tereza
  METAL 2004 :
  spájkovanie laserové lúče
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Zváranie prístrihov karosárskych plechov laserovým lúčom. Laser beam welding of tailored blanks
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 11, č. 2 (2004), s.11-16
  zváranie karosárskych plechov laserové lúče
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Analýza teplotných polí pri značení povrchu laserovým lúčom. Analysis of temperature fields by laser beam surface making
  Taraba Bohumil ; M2000 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.557-560
  teplotné polia laserové lúče
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok