Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhláška ÚRSO, ktorou sa stanovujú podrobnosti o štandardoch kvality prenosu, Distribúcie a dodávky elektrickej energie v podmienkach distribučnej spoločnosti
  Saxa Miroslav  Nováková Mária (škol.) Beláň Anton (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 83 s
  Elektroenergetika prenos elektrickej energie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Stanovenie výkonov zdrojov pri výpadku komunikácie : Č.ved.odb. 26-34-9. Dát. obhaj. 25.5.2008
  Rumpel Martin  Reváková Daniela (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 76 s
  Elektroenergetika elektronická komunikácia prenos elektrickej energie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Transmission lines and wave propagation
  Magnusson Philip C. 
  4th ed.
  Boca Raton : CRC Press, 2001 . - 519 s
  ISBN 0-8493-0269-2
  prenos elektrickej energie prenosové sústavy elektromagnetizmus elektromagnetické vlny vlnovody
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. High voltage engineering and testing / Edit. Ryan,H.M
  Ryan H.M (zost.) 
  2.ed.
  Herts : Institution of Electrical Engineers, 2001 . - 726 s
  ISBN 0-85296-775-6
  rozvod elektrickej energie elektrické rozvodné siete prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia technika vysokých napätí spínacie prístroje
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Power and communication cables : theory and applications / Zost.: Bartnikas, R.
  Bartnikas R. (zost.)  Srivastava K.D. (zost.)
  New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000 . - 858 s
  ISBN 0-7803-1196-5
  prenos elektrickej energie káble výroba káblov silnoprúdové káble káblové vedenia izolované vedenia optické káble koaxiálne káble podvodné káble úložné káble telefónne káble
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Moje objavy
  Tesla Nikola 
  Pezinok : Formát, 2000 . - 135 s
  ISBN 80-967911-9-2
  prenos elektrickej energie transformátory Tesla
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0110
  kniha

  kniha

 7. High-voltage engineering : Theory and practice
  Abdel-Salam Mazen  Anis Hussein El-Morshedy Ahdab Radwan Roshdy
  2th ed. rev and exp.
  Boca Raton : CRC Press, 2000 . - 725 s
  ISBN 0-8247-0402-9
  meranie prenos elektrickej energie elektrické výboje vodiče izolanty uzemnenia prepätie technika vysokých napätí
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Metodika projektování elektrických sítí : Projektová dokumentace / Aut.:Bartoněk, Jaroslav
  Bartoněk Jaroslav  Bednár Ivo Hudeczek Mečislav Koláček Jiří
  Albrechtice u Českého Těšína : ELEKTROCENTRUM HUDECZEK, 1998 . - 349 s
  rozvod elektrickej energie elektrické rozvodné siete prenos elektrickej energie prenos elektrickej energie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Electrical power distribution and transmission
  Faulkenberry Luces M.  Coffer Walter
  Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996 . - 582 s
  ISBN 0-7923-9912-9
  prenosové vedenia rozvod elektrickej energie prenos elektrickej energie rozvodné siete
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. AC and DC power transmission : Sixth international conference. 29. Apr. - 3. May 1996
  London : Institution of Electrical Engineers, 1996 . - 423 s
  ISBN 0-85296-654-7
  prenos elektrickej energie rozvod elektrickej energie rozvodné siete prenosové sústavy
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha