Výsledky vyhľadávania

 1. Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov vysokopevných ocelí
  Dománková, Mária, ; 061000 Ďuriš, Andrej,
  1. vyd.
  Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019 . - 71 s.
  ISBN 978-80-8096-261-6
  analýza zvarový spoj vysokopevné ocele
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Trecie zváranie s premiešaním vysokopevných ocelí používaných v automobilovom priemysle
  Čulen Pavol  Zifčák Peter (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 77s CD
  weld joint zvarový spoj vysokopevné ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95119
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Zváranie vysokopevných ocelí pomocou laserového lúča
  Federič Matej ; J  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials zvariteľnosť vysokopevné ocele strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104060
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Vlastnosti laserového zvarového spoja dvoch vysokopevných ocelí s odlišnou hrúbkou
  Ševčík Peter ; J0050  Žitňanská Veronika ; J0050 Ďuríček Dušan ; J0050
  Zvárač . Roč. 9, č. 1 (2012), s.11-13
  laserové zváranie vysokopevné ocele high strength steel laser welding
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Optické snímanie pretvorenia pri plošnom tvárnení
  Huba Peter ; J0030  Žitňanský Peter (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials high strength steel optické meracie zariadenia vysokopevné ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72203
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Sledovanie napäťových pomerov v zvarových spojoch vysokopevných ocelí
  Mičková Mária  Čaplovič Ľubomír (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  zvarové spoje vysokopevné ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75353
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Metóda merania pretvorení vysokopevných ocelí
  Žitňanský Peter ; J280  Schrek Alexander ; J280 Kostka Peter ; J280
  Technológia 2009 : . s.460-467
  vysokopevné ocele meranie measurement high strength steel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Materiálový model vysokopevnej ocele pre simuláciu plošného tvárnenia
  Kostka Peter ; J280  Žitňanský Peter ; J280 Schrek Alexander ; J280
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  vysokopevné ocele plošné tvárnenie high strength steel drawing process
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Mikroštruktúrna analýza zvarového spoja z pozinkovanej vysokopevnej ocele = Microstructure analysis of welded joint zinc coated high strength low alloyed steel : Bakalárska práca
  Grgač Dušan ; M1000  Čaplovič Ľubomír (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007 . - 51 s 1 CD-ROM
  vysokopevné ocele zvarové spoje
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha