Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnostné obvody ako súčasť riadiaceho systému v kotolniach s kotlami na plynné palivo
  Koudelková Daniela ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, 4 (2019), s. 52-55
  kotol riadenie snímač plyn
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Prestavba kotla na pelety sa oplatí
  Víchová Kamila ; 010290  Baťala Jozef
  Green Magazine . Roč. 2, č. 2 (2018), s. 86
  pelety kotol
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Chemical-thermal analysis of hay-ecological and energetic potential / aut. Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Iveta Onderová
  Ondruška Juraj ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Onderová Iveta ; 020070
  Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky . Vol. 5, no. 5 (2017), s. 135-138
  biopalivá kotol biofuels boiler
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Cost comparison of flat building situated in residential district for the supply of heat from the combined heat and power (CHP) plant and the house boiler room installed in flat building / aut. František Urban, Peter Muškát, Jozef Bereznai, Zdenko Závodný
  Urban František ; 020260  Muškát Peter ; 020260 Bereznai Jozef ; 020260 Závodný Zdenko ; J0060
  Energy transformations in industry 2015 : . S. 203-206
  district heating boiler tepláreň kotol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Koncepčný návrh energetického systému pre základnú školu
  Tóthová Lilla ; V  Koudelková Daniela (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings boiler renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie kotol základná škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101407
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Vyhodnotenie meraní emisií v teplárni Biomasa VSS Košice
  Bezák Rastislav ; J  Kureková Eva (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 648
  emission limits biomass technical solution heating pump ekonomická efektívnosť vykurovanie čerpadlo emisné limity biomasa kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103639
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh kotolne na biomasu
  Slavkov Peter ; J  Kučák Ľubor (škol.) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering combustion biomass boiler spaľovanie drevná štiepka kotol biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91097
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
  Kalus Ondrej ; J  Muškát Peter (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 61
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering boiler hot water preparation heating underfloor heating heat pump podlahové vykurovanie tepelné čerpadlo tepelná strata príprava teplej vody vykurovanie kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103808
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Možnosti využitia biomasy pre zásobovanie teplom
  Maršálek Adam ; V  Takács Ján (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  boiler biomass kotol biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103873
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh kombinovaného zdroja tepla v základnej škole
  Herda Juraj ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Services boiler kotol slnečné kolektory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93114
  diplomová práca
  kniha

  kniha