Výsledky vyhľadávania

 1. Prediction of noise levels in large shopping streets covered by glass and ETFE
  Rychtáriková Monika ; 010310  Šimek Richard ; 010200 Húsenicová Jarmila ; 010310 Chmelík Vojtech ; 010200
  Architectural Engineering and Design Management . Vol. 17, iss. 3-4 (2021), s. 326-333
  priestorová akustika room acoustics veľké priestory large gathering spaces hladiny hluku noise levels simulácie simulations ETFE zastrešenia ETFE roof
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (3) - článok
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. Moderné diagnostické postupy, analýzy a simulácie v zubnom lekárstve / aut. Andrej Thurzo, Georgia Fountoulaki, Peter Stano, Bohuslav Novák, Jan Rybář, Wanda Urbanová
  Thurzo Andrej  Fountoulaki Georgia Stano Peter Novák Bohuslav Rybář Jan ; 020020 Urbanová Wanda
  Moderná diagnostika, simulácie a 3D tlač v zubnom lekárstve / . S. 30 -58
  diagnostika simulácie 3D tlač zubné lekárstvo diagnostics simulations 3D printing dentistry
  https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/eSkripta_-_PVP_Thurzo_-_Moderna_diagnostika__simulacie_a_3D_tlac_v_ZL_.pdf
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 3. Využitie BIM pri životnom cykle budovy
  Chlaň Mário ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 279-285
  BIM správa budovy digitálne dvojča bim projektovanie simulácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Dynamika veľkoplošných vykurovacích systémov
  Oravec Jakub  Šikula Ondřej Krajčík Michal ; 010290 Šimko Martin ; 010290
  Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia : . Roč. 17, č. 5 (2019), s. 7-9
  simulácie vykurovacie systémy vykurovacie plochy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Tepelnoizolačné panely na reguláciu prechodu tepla
  Šimko Martin ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Šimko Peter ; 010310 Kalús Daniel ; 010290
  Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia : . Roč. 17, č. 5 (2019), s. 17-20
  tepelnoizolačné panely regulácia prechodu tepla simulácie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Simulácie na základe budúcej klímy - energetická optimalizácia budov
  Hollý Ján ; 010180  Palko Milan ; 010180
  Zborník príspevkov zo 40. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky : . CD ROM, s. 43-49
  budúca klíma energie simulácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza fyzikálních vlastností stěny s aktivní tepelnou ochranou
  Šimko Martin ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 8, č. 4 (2015), s. 22-25
  aktívna tepelná ochrana ( ATO ) simulácie program CalA
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Vonkajšie stacionárne zdroje hluku verzus využitie simulácie
  Dlhý Dušan ; 010180  Tomašovič Peter ; 010180
  Noise and Vibration in Practice : . S. 19-24
  stavebná akustika hluk simulácie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Modelovanie biologických účinkov žiarenia rádiokomunikačných zariadení
  Švihorík Róbert ; E  Cocherová Elena (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 86 . - 90 s príl.
  Telekomunikácie Telecommunications simulations simulácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103202
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Simulácie tepelnotechnického stavu panelových bytových domov s aktívnou tepelnou ochranou
  Šimko Martin ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 833-839
  simulation thermal protection apartment houses panelový bytový dom aktívna tepelná ochrana simulácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok