Výsledky vyhľadávania

 1. Zmena konzistenčných medzí zemín upravených vápnom
  Dobrodenková Veronika ; V150 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 432-438
  fyzikálne vlastnosti medza tekutosti zlepšovanie zemín vápnom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností polypropylénu
  Podmajerský Dušan ; J  Gondár Ernest (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials polypropylene mechanické vlastnosti fyzikálne vlastnosti polypropylén strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84010
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Možnosti a využitie kameniva z demolačného stavebného odpadu.
  Ledererová Miriam ; V260 
  Znovupoužitie materiálov na stavebné účely : . s.63-68
  fyzikálne vlastnosti recycled recykláty shrinkage zmrašťovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Fyzikálne vlastnosti vrstiev kovových nanočastíc
  Brunner Boris ; E  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 36 s
  elektrotechnika Electrical Engineering nanočastice fyzikálne vlastnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56685
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Anidolické stropné systémy(abstrakt)
  Prešinský Miroslav ; V181 
  Juniorstav 2011 : . s.69
  daylight denné svetlo fyzikálne vlastnosti lighting osvetlenie physical
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Teplotná stabilita špeciálnych skiel určovaná meraním fyzikálnych vlastností. Temperature stability of special glasses determinated by the measurement of physical properties
  Kubliha Marian ; M1000  Pedlíková Jitka
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 14, č. 3 (2007), s.168-171
  teplotná stabilita sklá fyzikálne vlastnosti
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - xxx
  článok

  článok

 7. Effect of Firing Process on Properties of Brick Body with Organic Combustible Admixture
  Šveda Mikuláš ; V260 
  Bratislava : Publishing House, 2005 . - 65 s
  ISBN 80-227-2319-3
  tehla čierne jadro proces pálenia organická vyhorievajúca prísada fyzikálne vlastnosti
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 8. Stavebné materiály : Zariadenia a metódy na skúšanie vlastností stavebných látok
  Šályová Dagmar ; V260  Ledererová Miriam ; V260 Struhárová Alena ; V260
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 101 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-227-2289-8
  fyzikálne vlastnosti mechanické vlastnosti kamenivo betón
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF19210
  kniha

  kniha

 9. Fyzikálne vlastnosti čadičovej keramiky s vybranými prímesami. Physical properties of basalt ceramics with chosen additions
  Riedlmajer Robert ; M1000 
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku : . s.26-31
  čadičová keramika fyzikálne vlastnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Zmeny fyzikálnych vlastností v teplotne ovplyvnenej zóne plastového materiálu : Diplomová práca
  Pribylinová Jozefína  Kozík Tomáš (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2002
  MTF ; . - 58 s abstr.
  fyzikálne vlastnosti zváranie plastov spracovanie plastov
  diplomová práca
  kniha

  kniha