Výsledky vyhľadávania

 1. Defects in High-k Gate Dielectric Stacks : Nano-Electronic Semiconductor Devices
  Gusev Evgeni 
  Dordrecht : Springer Verlag, 2006 . - 492 s
  ISBN 1-4020-4365-1
  MIS štruktúry MOS štruktúry nanotechnológie molekulárne vlastnosti
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Príprava a diagnostika štruktúr MIS pre novú generáciu unipolárnych prvkov : Ved.odb. 26-13-9. Obh. 10.3.2006
  Písečný Pavol  Harmatha Ladislav (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 103 s
  elektronika MIS štruktúry unipolárne prvky
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Analýza polovodičových štuktúr metódami rastovacej elektrónovej mikroskopie : Obh. 3.2.2004
  Šatka Alexander ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 86 s
  polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr metódy určovania vlastností polovodičových štruktúr polovodičové štruktúry fyzika polovodičov meracie metódy MIS štruktúry MOS štruktúry
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Diagnostika kvality polovodičových štruktúr nerovnovážnymi kapacitnými metódami : Habil.práca : Obh. 03.09.1996 / [aut.] Harmatha,Ladislav, Ing.,CSc
  Harmatha Ladislav ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 143 s : príl
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy DLTS
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Analýza kinetiky procesov v polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín : Kand.diz.práca : Obh. 24.09.1996 / [aut.] Stuchlíková,Ňubica, Ing.; Škol. Harmatha,Ladislav
  Stuchlíková Ľubica ; E030  Harmatha Ladislav (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 93 s
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Simulácia, meranie a vyhodnocovanie koncentračných profilov prímesí v polovodičových štruktúrach : Habil.práca : Obh. 03.09.1996 / [aut.] Kinder,Rudolf, Ing.,CSc
  Kinder Rudolf ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 118 s
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia vybraných vlastností rozhrania izolant - arzenid gália : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 15.02.1996 / [aut.] Ivančo,Ján, Ing.; Škol. Hulényi,Ladislav;Pom.škol. Thurzo,Ilja
  Ivančo Ján  Hulényi Ladislav (škol.) ; E210 Thurzo Ilja (škol.)
  Piešťany : Fyzikálny ústav SAV, 1995 . - 85 s : príl + Autoref.1995, 16 s
  polovodičové štruktúry fyzika povrchov pasivácia povrchov GaAs fyzika rozhraní MIS štruktúry
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Využitie povrchovej akustickej vlny na vyšetrovanie hlbokých prímesových hladín : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 06.09.1994 / [aut.] Pavlus,Ivan, RNDr.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Pavlus Ivan  Neveselý Miloslav (škol.)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1993 . - 57 s Autoref.1993, 24 s
  Teoretická elektrotechnika fyzika polovodičov MIS štruktúry tranzientná spektroskopia DLTS meracie metódy povrchové akustické vlny
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Skúmanie vlastností rozhrania izolant - polovodič vodivostnou metódou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 07.03.1984 : Projekt III-4-3-2/2 / [aut.] Weber,Bedřich, Ing.; Škol. Csabay,Otto
  Weber Bedřich ; E030  Csabay Otto (škol.) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 170 s : príl + Autoref.1983, 15 s
  elektronika MIS štruktúry fyzika tuhých látok polovodičové štruktúry fyzika polovodičov fyzika rozhraní
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha