Výsledky vyhľadávania

 1. Transformácia virtuálneho programu do reálneho technologického systému
  Božek Pavol ; M6000  Šuriansky Jozef
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 12, č. 7-8 (2008), s.103-104
  virtuálny program technologické systémy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Fixture as a technological system. Prípravok ako technologický systém
  Pecháček František ; M2000 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.981-985
  technologické systémy výrobné technológie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 3. Hodnotenie zmien a modifikácií bezpečnosti technologického systému
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2003 . s.121-130
  technologické systémy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Projektovanie strojárskych prevádzok s podporou počítača : Diplomová práca
  Radošinský Daniel  Ulík Anton (XXX) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2002
  MTF ; . - 62 s abstr. + príl.
  projektovanie výrobných systémov systémy CAD technologické systémy
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Transportné zariadenie pre TV kameru na vizuálnu kontrolu potrubia : Diplomová práca
  Gašper Marián  Velíšek Karol (XXX) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2002
  MTF ; . - 54 s abstr. + príl.
  transportné zariadenia vizualizácia potrubí technologické systémy
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh bezodpadového nástroja pre technológiu vstrekovania na vybraný výrobok z polyolefínu : Diplomová práca
  Kulík Ľubomír  Horváth Jozef (XXX) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2002
  MTF ; . - 62 s abstr. + príl.
  vstrekovacie nástroje polyolefiny technologické systémy
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Nadstavba pre MDT5 pre návrh upínačov z upínacej stavebnice : Diplomová práca
  Paštrnáková Petra  Matúšová Miriam (XXX) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2002
  MTF ; . - 81 s abstr. + príl. + CD
  upínacie stavebnice zostavy upínačov technologické systémy
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Optimalizácia procesu hnetenia polymérov v závitovke vstrekovacieho lisu : Diplomová práca
  Janega Miroslav  Horváth Jozef (XXX) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2002
  MTF ; . - 77 s abstr.
  hnetenie polymérov závitovky vstrekovacieho lisu technologické systémy
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Modelovanie súčiastok v 3D a tvorba NC programov : Diplomová práca
  Havlík Peter  Pecháček František (XXX) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2002
  MTF ; . - 71 s abstr. + CD
  modelovanie súčiastok NC programy technologické systémy
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Ponorné zariadenie pre vizuálnu kontrolu vnútroreaktorových častí reaktorov VVER-440 : Diplomová práca
  Martyščáková Katarína  Košťál Peter (XXX) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2002
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl. + CD
  ponorné zariadenia vizualizácia reaktorov technologické systémy
  diplomová práca
  kniha

  kniha