Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza rizík pri práci s procesnými kvapalinami / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Kristína Gerulová, Karol Balog
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Gerulová Kristína ; 065100 Balog Karol ; 065000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 : . CD-ROM, s. 44-47
  analýza rizík bezpečnosť rezné kvapaliny
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Metódy analýzy rizík pri zváraní laserom / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog ; rec. Maroš Soldán, Erika Bábelová, Ján Viňáš
  Kuracina Richard ; M5000  Szabová Zuzana ; M5000 Balog Karol ; M5000 Soldán Maroš ; M5000 (rec.) Bábelová Erika ; 060390 (rec.) Viňáš Ján (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Kníhviazačstvo - Ing. Miroslav Binovec, 2015 . - 178 s.
  ISBN 978-80-972163-0-6
  analýza rizík zváranie laserom
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Návrh a realizácia robotizovaného pracoviska pomocou Safety PLC spĺňajúceho normu IEC SIL3
  Slovák Radoslav ; M  Bezák Tomáš (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 120s CD
  automation analýza rizík automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98573
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza pracovných rizík v zlievarenskom podniku
  Kozáková Monika  Harangozó Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 81s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analýza rizík bezpečnosť strojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98480
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza rizík pri údržbe a opravách železničných koľajových vozidiel
  Ružbacká Ivana ; M  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 102s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98543
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Bezpečnostné aspekty spracovania rádioaktívnych odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Barta Marek ; M  Fridrich Vladimír (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 49s CD
  Occupational Health and Safety radioactive waste analýza rizík rádioaktívny odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93277
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výrobe plastových nádob
  Hečková Adriána ; M  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 56s CD
  Occupational Health and Safety analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89046
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Bezpečnostná analýza a riadenie rizík v malom podniku
  Žúborová Marcela ; E  Kostrecová Eva (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 87 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics risk management information security riadenie rizík informačná bezpečnosť analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77905
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Zníženie rizík výrobnej linky
  Dvorská Mária ; M  Majer Ondrej (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 48s CD
  Occupational Health and Safety production line risk assessment analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93233
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Posúdenie bezpečnosti vo výrobnej hale strojárskeho podniku IMC Slovakia, s.r.o.
  Minárik Lukáš ; M  Szabová Zuzana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 57s CD
  Occupational Health and Safety risk riziko analýza rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92150
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha