Výsledky vyhľadávania

 1. Preprava technických plynov a bezpečnostné požiadavky : Bakalárska práca
  Stopka Vladimír  Fendrich Emil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 73 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z činnosti distribučných sietí elektroenergetiky : Bakalárska práca
  Štylárková Tamara  Fendrich Emil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 45 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev profesie rušňovodič elektrickej trakcie : Bakalárska práca
  Balog Karol (xxx) ; M5000  Friedrich Zdeněk
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 92 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Manažment kvality zváracích prác pri opravách koľajových vozidiel v podmienkach rušňového depa : Bakalárska práca
  Hladík Vladimír  Kazík Ladislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 71 s
  priemyselná ekológia BOZ manažment kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Identifikácia nebezpečenstiev na podúrovňovom kolosústruhu Hegenscheidt : Bakalárska práca
  Somogyi František  Slávik Miloš (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 73 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození vyskytujúcich sa na čerpacej stanici pohonných hmôt : Bakalárska práca
  Hudec Roman  Lošák Gabriel (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 65 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Rizikové situácie v prírodnom prostredí a ich riešenie : Bakalárska práca
  Zachar Gabriel  Wittlinger Viktor (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 72 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Medzinárodná preprava nebezpečných chemických látok v zmysle Európskych dohôd a bezpečnostné priority v preprave : Bakalárska práca
  Šafárik Vladimír  Fendrich Emil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 90 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Bezpečnosť a zásady ochrany zdravia pri práci pred účinkami ionizujúceho žiarenia : Bakalárska práca
  Baranovič Branislav  Fendrich Emil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 60 s
  BOZ priemyselná ekológia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza nebezpečenstiev pri opravách cisternových vozňov na pracovisku STPO Bratislava : Bakalárska práca
  Minárik Štefan  Sabo Milan (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 64 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha