Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh metodického postupu uplatnenia metódy FMEA v podniku Chemolak, a. s. Smolenice : Diplomová práca
  Vančo Miroslav  Horňák František (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  metódy FMEA metodické postupy priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vypracovanie FMEA analýzy pre svietidlá z SMC materiálov vo firme Menzolit, s. r. o. Trnava : Diplomová práca
  Pösingerová Zuzana  Horňák František (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr. + príl.
  metódy FMEA svietidlá kvalita produkcie
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Možnosti použitia metód TQM v podnikovom manažmente : Diplomová práca
  Šajtlava Tomáš  Skubáková Katarína (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 102 s abstr. + príl.
  metódy FMEA manažérstvo kvality kvalita produkcie
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vypracovanie FMEA analýzy výrobného procesu : Diplomová práca
  Adamová Zita  Horňák František (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 86 s abstr. + príl.
  metódy FMEA výrobné procesy priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Využitie FMEA metódy pre zlepšenie kvality produktov firmy INA Skalica, spol. s r. o. : Diplomová práca
  Patka Jaroslav  Horňák František (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 57 s
  metódy FMEA kvalita produkcie priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha