Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia vybraných metód modelovania a simulácie v priemyselnom inžinierstve / Peter Trebuňa
  Trebuňa Peter 
  Košice TU Strojnícka fakulta 2017 . - 208 s.
  ISBN 978-80-553-2835-5
  priemyselné inžinierstvo modelovanie a simulácia
  monografia
  (3) - monografia
  (1) - učebnica
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve
  Trebuňa Peter 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 200 s
  ISBN 978-80-553-0795-4
  personalistika riadenie ľudských zdrojov priemyselné inžinierstvo manažérska etika
  monografia
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2100
  MTF1121
  Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve

  kniha

 3. CO-MAT-TECH 2009. Industrial Engineering, Management and Quality for 21st century. [CD-ROM] : Proceedings of the 17th International Science Conference, Trnava 22.-23. October 2009
  Sučáková Alena (ed.)  Cagáňová Dagmar (ed.) ; M4000
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 481 s
  ISBN 978-80-8096-100-8
  priemyselné inžinierstvo manažment kvalita
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (51) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4000
  kniha

  kniha

 4. Návrh racionalizácie personálnej práce : Bakalárska práca
  Pösová Petra  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 65 s príl.
  personálna práca racionalizácia priemyselné inžinierstvo
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na skvalitnenie podnikového vzdelávania v EVPÚ, a.s. Nová Dubnica : Bakalárska práca
  Štrpka Alexander (xxx) ; M190  Slaninková Barbora
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 49 s príl
  personálna práca vzdelávanie pracovníkov priemyselné inžinierstvo
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Diplomová práca
  Belej Ján  Hlbocká Mária (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  kalkulácie nákladov tvorba cien trhové hospodárstvo priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Využitie marketingovej komunikácie pri etablovaní podnikateľského subjektu na trhu : Diplomová práca
  Benedek Attila  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 70 s abstr. + disk.
  marketingová komunikácia priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky komplexného hodnotenia investičného zámeru : Diplomová práca
  Belica Martin  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 61 s abstr. + príl.
  metodiky hodnotenia investičné zámery priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh metodiky komplexného hodnotenia investičného zámeru : Diplomová práca
  Bibza Peter  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 76 s
  investičné zámery návrhy metodiky priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Teritoriálne uplatnenie obchodných aktivít v REKU Slovakia, s. r. o. Trnava : Diplomová práca
  Blanárová Zuzana  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 76 s abstr. + príl.
  obchodné aktivity teritoriálne obchodné zastúpenia priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha