Výsledky vyhľadávania

 1. Posudzovanie ekonomickej efektívnosti variantov investičných zámerov podniku = Appraisal of economic effectiveness of variants of investment projects in the company : Diplomová práca
  Petrikovič Andrej  Gašparovič Andrej (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 64 s príl., 1 CD-ROM
  ekonomická efektívnosť investičné zámery
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému hodnotenia rizikovosti investičného zámeru = Proposal of assessment system of investment's aim : Diplomová práca
  Zúbek Vladimír  Polák Vladislav (XXX) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 83 s príl (1 CD-ROM)
  investičné zámery
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh postupu posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku = Proposal of appreciation of efficiency of investments in enterprise : Bakalárska práca
  Barošová Martina  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  investičné plánovanie investičné zámery
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh metodického postupu posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku : Diplomová práca
  Slabej Juraj  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 65 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné zámery
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Návrh investičného plánu podniku : Bakalárska práca
  Chmela Tibor  Chynoradská Šefčíková Miriam (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 42 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné zámery
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh postupu hodnotenia efektívnosti investičných zámerov racionalizačného charakteru : Diplomová práca
  Hladká Hana  Hatiar Karol (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné zámery
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie efektívnosti investičného zámeru : Diplomová práca
  Kukučková Miriam  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 72 s 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné zámery
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky komplexného hodnotenia investičného zámeru : Diplomová práca
  Belica Martin  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 61 s abstr. + príl.
  metodiky hodnotenia investičné zámery priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh metodiky komplexného hodnotenia investičného zámeru : Diplomová práca
  Bibza Peter  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 76 s
  investičné zámery návrhy metodiky priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Spracovanie projektu investičného zámeru podniku : Diplomová práca
  Brezovská Antónia  Kapoun Ľubomír (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 76 s abstr. + príl.
  investičné zámery manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha