Výsledky vyhľadávania

 1. Sociálna práca ako prostriedok sociálnej politiky na zmiernenie následkov ekonomickej a finančnej krízy
  Jakóczy Ladislav ; M310 
  Cezhraničná a nadregionálna spolupráca Trnavska : . s.170-188
  sociálna práca
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh programu personálnej a sociálnej práce v podniku = A suggestion of the programme for the personnel work and the social work in the company : Diplomová práca
  Bohušová Drahomíra  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 81 s 1 CD-ROM
  personálna práca sociálna práca ľudské zdroje
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. IV. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca : Zborník z konferencie, Nitra 2009
  1. vyd
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-8094-660-9
  psychológia sociálna práca
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 4. Návrh programu personálnej a sociálnej práce v podniku TOWER AUTOMOTIVE, a.s. Malacky = Proposal of the program related to personnel and social activities within in company Tower Automotive, a.s., a.s. Malacky : Diplomová práca
  Chmela Tibor  Holkovič Ľubomír (xxx) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  personálny manažment sociálna starostlivosť sociálna práca
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh na zlepšenie personálnej a sociálnej práce v podmienkach ŽOS Trnava, a.s. = The concept of improving human resources and social area in ŽOS Trnava, j.s.c. : Bakalárska práca
  Ferenčíková Andrea  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 59 s príl (1 CD-ROM)
  personálna práca sociálna práca
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení pre rozvoj sociálnej a personálnej práce v podniku AQUATING, s.r.o. Trnava = The precaution proposal for personal and social work development in the company AQUATING s.r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Krištofová Ema  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika sociálna práca personálna práca
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh programu personálnej a sociálnej práce = The schedule design of personal and social work : Bakalárska práca
  Petovský Jaroslav  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  personálna práca sociálna práca
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh programu personálnej a sociálnej práce v spoločnosti CHLADIACE VEŽE BOHUNICE, spol. s r.o. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Štrbová Jana  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika sociálna práca
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh programu personálnej a sociálnej práce podniku TECHNIC DEVELOPMENT SLOVAKIA, s.r.o. Prievidza : Diplomová práca
  Tonhauserová Denisa  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika sociálna práca
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh programu personálnej a sociálnej práce podniku : Bakalárska práca
  Trebichavský Jozef (xxx)  Hrablik Chovanová Henrieta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personálna práca sociálna práca
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha