Výsledky vyhľadávania

 1. Finanční průvodce nefinančního manažera : Jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích
  Slavík Jakub 
  Praha : Grada Publishing, 2013 . - 175 s
  ISBN 978-80-247-4593-0
  podnikové financie projektové financovanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Finanční průvodce nefinančního manažera

  kniha

 2. Metody komplexního hodnocení podniku
  Vochozka Marek 
  Praha : Grada Publishing, 2011 . - 246 s
  ISBN 978-80-247-3647-1
  finančná analýza podnikové financie oceňovanie podnikov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Metody komplexního hodnocení podniku

  kniha

 3. Návrhy opatrení na zlepšenie riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Tlmače
  Vrlová Lucia  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  podnikové financie cash flow pohľadávky peňažné toky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52898
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Podnikové financie : zbierka príkladov
  Bondareva Irina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 Olejník Pavol ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 117 s
  ISBN 978-80-227-3281-9
  podnikové financie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Financie a finančné riadenie
  Štofková Jana 
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009 . - 280 s
  ISBN 978-80-554-0140-9
  financie finančné riadenie podnikové financie verejné financie finančná analýza
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Finančný manažment podniku I
  Cisko Štefan  Klieštik Tomáš
  1. vyd.
  Žilina : EDIS, 2009 . - 508 s., 69 obr., 77 tab
  ISBN 978-80-554-0076-1
  manažment podniku podnikové financie finančné plánovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF0110
  kniha

  kniha

 7. Základy financí podniku
  Zinecker Marek 
  1. vyd
  Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2008 . - 194 s
  ISBN 978-80-214-3704-3
  finančný manažment podnikové financie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2120
  kniha

  kniha

 8. Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : Sborník. Mezinárodní vědecká konference, Praha 16.-17.5.2007
  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007 . - 343 s
  ISBN 978-80-213-1661-4
  podnikové financie obchod kvalita konkurencieschopnosť
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  kniha

  kniha

 9. Podnikové financie
  Ďurišová Mária  Jacková Anna
  1. vyd
  Žilina : Žilinská univerzita, 2007 . - 178 s
  ISBN 978-80-8070-661-6
  podnikové financie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha

 10. Využitie leasingu pri financovaní nákupu majetku v podniku : Bakalárska práca
  Kollárová Andrea  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 62 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment leasing-financie podnikové podnikové financie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha