Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 17  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus11362^"
 1. Návrh adaptačného programu pre novoprijatých zamestnancov = A project of adaptation for newly recruited employees : Diplomová práca
  Kmotríková Miroslava  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 89 s príl (1 CD-ROM)
  adaptácia pracovníkov adaptačné procesy adaptačné programy personálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zefektívnenia adaptačného procesu novoprijatých zamestnancov v organizácii Sweedwood Slovakia s.r.o., oz. Spartan = The effectiveness proposal of adaptation process of new accepted employees in the limited liability company Sweedwood Slovakia, branch Spartan : Diplomová práca
  Micháliková Mária  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  ľudské zdroje adaptačné programy personálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh adaptačného programu pre zamestnancov spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o. Horná Streda = Addaptation programme for employees of Vacumschmelze Ltd - Recommendation : Diplomová práca
  Ivanovičová Andrea  Lukačovič Branislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptačné programy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného procesu zamestnancov v spoločnosti Johnson Controls Trenčín, s.r.o. = The Proposal of Measures for Development of Employees Adaptation Process in Company Johnson Controls, Trencin s.r.o. : Bakalárska práca
  Ondrišáková Lenka  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  adaptačné programy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v Železiarňach Podbrezová, a.s. = Activities of informations management : Diplomová práca
  Žiaková Dana  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptačné programy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného procesu zamestnancov v spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne, a.s. = The Analysis of current situation of the adaptation process of employees in the joint stock company ENEL, Slovak Nuclear PowerStation : Bakalárska práca
  Chabreček Pavel  Hoghová Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  adaptačné programy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie novoprijatých zamestnancov v podniku Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice = The Proposal of Remedies for the Improvement of the Adaptation of Newly Recruited Employees of the Nuclear and Eliminative Company a.s. Jaslovské Bohunice : Bakalárska práca
  Burský Vladimír  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 64 s príl., 1 CD-ROM
  adaptačné procesy adaptačné programy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení zameraných na zdokonalenie procesu prípravy zamestnancov na výkon pracovných činností v Estamp Slovakia, s.r.o. Zlaté Moravce = Improvement suggestions of employees's training for work in Estamp Slovakia, s.r.o. Zlaté Moravce : Bakalárska práca
  Ondriš Marián  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 43 s príl., 1 CD-ROM
  adaptačné programy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v spoločnosti Zentiva, a.s. Hlohovec = The application of adaptation program of new employees in company Zentiva a.s. Hlohovec : Bakalárska práca
  Voznický Marek  Šaturová Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 52 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment adaptačné programy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. = Proposal of Adaptation Program for newcomers in Slovenský plynárenský priemysel, a.s. company : Diplomová práca
  Krútelová Daniela  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika adaptačné programy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha