Výsledky vyhľadávania

 1. Firemný systém na generovanie reportov : Bakalárska práca
  Hlinka Marián  Eliáš Michal (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 34 s príl
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle automatické generovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Automatické generovanie plánu obsadenia učební MtF : Záverečná práca
  Brezovský Andrej  Schreiber Peter (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 40 s abstr. + CD
  automatické generovanie obsadenie učební Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh systému pre automatické generovanie testovacích dát pre informačné systémy : Záverečná práca
  Lampert Peter  Tanuška Pavol (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2001
  MTF ; . - 50 s abstr. + disk.
  informačné systémy automatické generovanie testovacie dáta Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Automatické generovanie LOD pre jazyk VRML : Diplomová práca
  Tomašovič Róbert  Vaský Jozef (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2000
  MTF ; . - 58 s abstr.
  virtuálna realita automatické generovanie aplikovaná informatika a automatizácia
  diplomová práca
  kniha

  kniha