Výsledky vyhľadávania

 1. VS Vihorlat (Zemplínska Šírava) : analýza pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a v podloží JV hrádze vodného diela
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Minárik Marián (rec.) Uhorščák Ľubomír
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2019 . - 192 s.
  hrádza bezpečnosť a riziká filtračná stabilita zosuvy
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Vodné dielo pod Bukovcom. Analýza vývoja parametrov filtračného pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a v podloží priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Kasana Andrej (rec.) Uhorščák Ľubomír
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 80 s.
  filtračná stabilita vnútorná sufózia hladinový režim podzemných vôd bezpečnosť a riziká
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Úloha vodných nádrží v extrémnych hydrologických podmienkach Slovenska
  Bednárová Emília ; 010150 
  Seminář Adolfa Patery 2016 : . CD-ROM, s. 45-48
  hydrologické extrémy povodne sucho nádrže vodné bezpečnosť a riziká
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Význam nádrží a ochranných hrádzí v prevencii pred povodňami
  Bednárová Emília ; V150  Miščík Marián
  Manažment povodí a povodňových rizík : . s.nestr.
  flood protection dam safety protipovodňová ochrana bezpečnosť a riziká priehrada
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Chcete bývať bezpečne? Dobrá rada nad zlato / aut. Adela Motyková
  Motyková Adela 
  1. vydanie
  Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o. 2011 . - 72 s.
  ISBN 978-80-89228-30-0
  bezpečnosť a riziká ochrana požiarna ochrana objektov poistenie majetku
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2100
  Chcete bývať bezpečne?

  kniha

 6. Aplikácia systémového prístupu pri návrhu konštrukcie. The application of system approach at the design of construction
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390
  Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2006 : . s.104-108
  bezpečnosť a riziká analýza aspektovo-orientovaná výrobok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Bezpečnosť LAN v prostredí Internetu : Diplomová práca
  Košťál Norbert  Halenár Igor (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  počítačové siete bezpečnosť a riziká Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Metóda HAZOP a analýza rizík pri návrhu a prevádzke strojov a zariadení
  Sabo Milan ; M390 
  FIRECO 96 : . s.133-136
  bezpečnosť a riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok