Výsledky vyhľadávania

 1. VS Vihorlat (Zemplínska Šírava) : analýza pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a v podloží JV hrádze vodného diela
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Minárik Marián (rec.) Uhorščák Ľubomír
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2019 . - 192 s.
  hrádza bezpečnosť a riziká filtračná stabilita zosuvy
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Vodné dielo pod Bukovcom. Analýza vývoja parametrov filtračného pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a v podloží priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Kasana Andrej (rec.) Uhorščák Ľubomír
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 80 s.
  filtračná stabilita vnútorná sufózia hladinový režim podzemných vôd bezpečnosť a riziká
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Úloha vodných nádrží v extrémnych hydrologických podmienkach Slovenska
  Bednárová Emília ; 010150 
  Seminář Adolfa Patery 2016 : . CD-ROM, s. 45-48
  hydrologické extrémy povodne sucho nádrže vodné bezpečnosť a riziká
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Význam nádrží a ochranných hrádzí v prevencii pred povodňami
  Bednárová Emília ; V150  Miščík Marián
  Manažment povodí a povodňových rizík : . s.nestr.
  flood protection dam safety protipovodňová ochrana bezpečnosť a riziká priehrada
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Aplikácia systémového prístupu pri návrhu konštrukcie. The application of system approach at the design of construction
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390
  Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2006 : . s.104-108
  bezpečnosť a riziká analýza aspektovo-orientovaná výrobok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Bezpečnosť LAN v prostredí Internetu : Diplomová práca
  Košťál Norbert  Halenár Igor (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  počítačové siete bezpečnosť a riziká Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Metóda HAZOP a analýza rizík pri návrhu a prevádzke strojov a zariadení
  Sabo Milan ; M390 
  FIRECO 96 : . s.133-136
  bezpečnosť a riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok