Výsledky vyhľadávania

 1. Podniková ekonomika
  Vochozka Marek  Mulač Petr a kol.
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 570 s
  ISBN 978-80-247-4372-1
  podniková ekonomika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Podniková ekonomika

  kniha

 2. Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení
  Škoda Miroslav 
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 116 s
  ISBN 978-80-8078-328-0
  podniková ekonomika ohodnocovanie majetku účtovníctvo
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  kniha

  kniha

 3. Kombinácie podnikov : účtovné aspekty, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo jeho časti
  Farkaš Richard 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 111 s
  ISBN 978-80-8078-216-0
  podniková ekonomika manažérske účtovníctvo účtovníctvo vnútropodnikové
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 4. Ekonomika podniku
  Freiberg František  Zralý Martin
  1. vyd.
  Praha : ČVUT, 2008 . - 126 s
  ISBN 978-80-01-04144-4
  podniková ekonomika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0200
  kniha

  kniha

 5. Ekonomika podniku
  Freiberg František  Zralý Martin
  1. vyd. (dotisk)
  Praha : ČVUT, 2006 . - 106 s
  ISBN 80-01-02812-7
  podniková ekonomika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Základy ekonomiky v podniku
  Martinovičová Dana 
  1. vyd.
  Praha : Alfa Publishing, 2006 . - 184 s
  ISBN 80-86851-50-8
  podniková ekonomika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  Základy ekonomiky v podniku

  kniha

 7. Organizační chování / [aut]Tyson,Shaun;Jackson,Tony
  Tyson Shaun  Jackson Tony
  , prel.z angl.orig.
  Praha : Grada, 1997 . - 231 s
  ISBN 80-7169-296-4
  Psychológia pracovná podniková ekonomika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Grundfälles Buchführung. 99 praktische Fälle / [aut.] Altmann,Helmut
  Altmann Helmut 
  Achim : EFV, 1992 . - 283 s
  ISBN 3-8168-3113-3
  podniková ekonomika
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 9. Cesty k prosperite / [aut.] Čuba,František; Divila,Emil
  Čuba František  Divila Emil
  Praha : Svoboda, 1989 . - 254 s
  ISBN 80-205-0007-3
  podniková ekonomika
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha