Výsledky vyhľadávania

 1. Pátá část evropské normy 15221-5 Návod na procesy ve facility managementu
  Somorová Viera ; 010270 
  TZB-info.cz . Roč. 17, č. 11 (2015), online, [3] s.
  štruktúra procesov FM vývoj procesov reporting
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Činnosť Národného komitétu SR a jeho delegátov v technických výboroch WRA PIARC
  Bezák Bystrík ; V120 
  Cestná konferencia 2014 : . s. 12-17
  činnosť doprava reporting technical commissions technické komisie transport
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Reporting nad aplikáciou pre distribuované odporúčanie
  Čársky Matej ; I200  Kuzár Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 44 s príl.
  informatika Informatics reporting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65152
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Audit a reporting USZP
  Marková Viera  Sakál Peter ; M4000 Tokárová Michaela ; M4000 Vicianová Jana Závadský Ján Závadská Zuzana
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 141-233
  audit reporting
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276608
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Návrh opatrení na zlepšenie spracovania reportingu v podniku vo vzťahu k riadeniu ekonomickej a finančnej činnosti
  Vasová Tímea ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management reporting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89098
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Implementation of environmental management systems in the Slovak enterprises
  Rusko Miroslav ; M5000  Králiková Ružena
  DAAAM International Scientific Book . s.369-378
  Management reporting
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Dobrovoľné podnikové správy vo vzťahu k životnému prostrediu, zdraviu, bezpečnosti a udržateľnému rozvoju : Bakalárska práca
  Kamzíková Tatiana  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  sustainable development environment safety reporting udržateľný rozvoj bezpečnosť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69360
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. System of Indicators of Economic Evaluation of Financial Business Performance on the Principles of Controlling
  Hodulíková Petra ; M4000  Šnircová Jana ; M4000
  The 11th Annual Doctoral Conference of Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague : . s.351-357
  reporting
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Model pre analýzu finančnej výkonnosti podniku na princípoch controllingu
  Hodulíková Petra ; M4000  Šnircová Jana ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.80-83
  controlling reporting
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Súčasný stav v oblasti environmentálnej komunikácie na Slovensku. State of Art in the Field of Environmental Communication in Slovakia
  Chovancová Jana  Rusko Miroslav ; M5000 Chovanec Roman
  Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : . s.92-97
  reporting environment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok