Výsledky vyhľadávania

 1. Znalostná ekonomika ako dôsledok postupujúcej globalizácie
  Heretiková Katarína ; V350 
  Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : . s.92-96
  globalizácia-ekonomika society of knowledges transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Budúcnosť globálnej ekonomiky : teória a prax humanistickej ekonomiky / aut. Ivan Haluška
  Haluška Ivan 
  Bratislava Iris 2011 . - 437 s.
  ISBN 978-80-89256-65-5
  ekonomika globalizácia-ekonomika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  Budúcnosť globálnej ekonomiky

  kniha

 3. Zmeny v štruktúre spoločnosti - nástup znalostnej ekonomiky
  Heretiková Katarína ; V350 
  Spoločenské zmeny ako dôsledok globalizácie : . s.10-14
  globalizácia-ekonomika transformácia ekonomiky znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha, 13.-14.9.2007
  Praha : VŠE v Praze, 2007 . - 1 CD-ROM
  ISBN 978-80-245-1207-5
  globalizácia-ekonomika
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Marketing a jeho význam v rámci trhovej globalizácie
  Jedlička Milan ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 2 (2006), s.23-25
  marketing globalizácia-ekonomika
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´05 : Zborník príspevkov. 2 časti
  Medzinárodná vedecká konferencia (5.-6.10.2005 : Rajecké Teplice, Slovenská republika)
  Žilina : Žilinská univerzita, 2005 . - 1. časť : 275 s., 2. časť
  ISBN 80-8070-463-5. -- ISBN 80-8070-464-3
  globalizácia-ekonomika sociálny vývoj
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4000
  kniha

  kniha

 7. Návrh stratégie rozvoja podniku v poprivatizačnom štádiu. Mechanism of Selection concerned to Privatization Methods for Strategic Industrial Firms and Companies and Supporting Tools of the State Policy applied during and after Privatization Process : Doktorandská dizertačná práca
  Žitník Jozef  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2005
  MTF ; . - 153 s autoreferát
  trhová ekonomika medzinárodné podnikanie globalizácia-ekonomika manažment vlastnícke vzťahy privatizácia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Průvodce globální ekonomikou
  Epping Randy Ch. 
  1. vyd
  Praha : Portál, 2004 . - 237 s
  ISBN 80-7178-825-2
  svetová ekonomika globalizácia-ekonomika medzinárodné financie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  SVF0001
  kniha

  kniha

 9. Regiony v procesu ekonomické globalizace
  Milerski Osvald 
  Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů v integrující Evropě . s.31-45
  globalizácia-ekonomika
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Globalizácia a nová ekonomika
  Baláž Peter  Verček Peter
  Bratislava : Sprint, 2002 . - 175 s
  ISBN 80-89085-06-7
  globalizácia-ekonomika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha