Výsledky vyhľadávania

 1. Toward an Integral Practice of Architecture / Richter - Dahl Rocha & Associés

  Basel/Berlin/Boston : Birkhäuser, 2014
  ©2014 . - 1 online resource(416p.) : illustrations
  ISBN 9783038210160
  architectural design interior design architektonické navrhovanie construction renovation facade konštrukcie administratívna budova obytné budovy bytové domy rodinný dom zdravotnícke budovy fasády Richter-Dahl Rocha & Associés RDR Architects typológia projekty portfólio housing apartments
  The integration of functions, technology and aesthetic quality is the architect’s core qualification. In this book, the partners of Richter & Dahl Rocha provide a detailed and comprehensive account of today’s state of the art of architectural design. Offering the knowledge of 20 years of high-class practice to the architectural community, the professional value is confirmed by RDRs achievements, including the EPFL Swiss Tech Convention Center.
  https://doi.org/10.1515/9783038210160
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783038210160.jpg
  e-book
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Súčasné trendy v hodnotení. Current trends in valuation
  Tináková Katarína ; M220 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 7, č. 2 (2007)
  hodnotenie portfólio
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Manažovanie a hodnotenie podnikového portfólia
  Sakál Peter ; M4000 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.139-150
  portfólio podnik hodnotenie
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 4. Plánování kvality a portfoliové metody
  Nováková Renáta ; M300 
  Moderní řízení . Roč. 41, č. 1 (2006), s.34-36
  kvalita portfólio
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Návrh systému využitia nových bankových služieb vo finančnom hospodárení priemyselného podniku : Bakalárska práca
  Fašková Karin  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 47 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment bankové služby portfólio
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Portfólio študentov DPŠ a jeho hodnotenie. Portfolio of Students at Complementary Pedagogical Training and its Evaluation
  Tináková Katarína ; M220 
  Schola 2004: 6.medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.261-265
  portfólio
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  článok

  článok

 7. Finančné investovanie : Teória a aplikácie
  Mlynarovič Vladimír 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2001 . - 293 s
  ISBN 80-89047-16-5
  Investície finančné portfólio
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  Finančné investovanie

  kniha

 8. Výnos portfólia a riziko. Yield of portfolio and risk
  Urbaníková Marta ; M6000 
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.191-194
  portfólio
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Teória portfólia ako jedna z metód hodnotenia investícií
  Nováková Renáta ; M300 
  CO-MAT-TECH 98 : . s.223-226
  portfólio investície
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Kontrola portfólia
  Nováková Renáta ; M300 
  Akademická Dubnica 98 : . s.367-370
  portfólio
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok