Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of experimental measurements of indoor climate parameters in a swimming pool during winter and summer operation period
  Füri Belo ; 010290  Turza Róbert
  EXPRES 2017 : . CD-ROM, s. 63-68
  swimming pool measurements water evaporation air temperature relative humidity air velocity plavecký bazén merania odparenie vody teplota vzduchu relatívna vlhkosť rýchlosť vzduchu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Soil Nail Wall Deformations Analysis by Finite Element Method
  Turček Peter ; V150  Ladicsová Erika ; V150
  Sovremennyje geotechnologiji v strojiteľstve i ich naučno-techničeskoje soprovoždenije : . S. 281-288
  material model materiálový model measurements merania numerical model numerický model
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Comparison measuring methods of sound insulation of double transparent facade. NBS Bratislava
  Urbán Daniel ; V180  Zaťko Peter Dlhý Dušan ; V180 Tomašovič Peter ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 241-244
  double-skin transparent facade measure merania sound insulation zvuková izolácia
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Measurements and Evaluation of the Bearing Capacity of Cement Concrete Pavements
  Zuzulová Andrea ; V120  Gschwendt Ivan ; V120
  12th International Symposium on Concrete Roads 2014 : . USB kľúč, [10] s.
  cementobetónová vozovka concrete pavements deflection measurement merania priehyb
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Analysis of the pressure plate connection to the housing
  Durec Miroslav ; J  Magdolen Ľuboš (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines measurements design merania návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104131
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Vyhodnotenie experimentálne meraného slnečného energetického systému na báze plochých slnečných kolektorov
  Skalík Lukáš ; V290 
  Vykurovanie 2013 : . s.265-268
  efficiency measurements merania slnečný kolektor Solar collectors účinnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aftermarket development of the clutch cover
  Káčer Norbert ; J  Danko Ján (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines measurements vývoj merania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83373
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Meranie vplyvu hydratačného tepla na základových doskách
  Ignačák Miroslav ; V110  Šoltész Július ; V110
  Betonárske dni 2012 : . s.265-270
  base slabs cement cement hydratačné teplo hydration heat measuring merania základová doska
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Výsledky experimentálnych meraní v rodinnom dome s kombinovaným stavebno-energetickým systémom s aktívnou tepelnou ochranou
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  Vnútorná klíma budov 2012 : . s.85-88
  measure merania
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Využitie solárnej energie pre aktívnu tepelnú ochranu v experimentálnom rodinnom dome
  Janík Peter  Kalús Daniel ; V290
  Vykurovanie 2012 : . s.387-390
  dom rodinný house measurements merania solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok