Výsledky vyhľadávania

 1. Motivácia študentov v predmete Hydraulické a pneumatické mechanizmy prostredníctvom využitia počítačových simulácií a stavebnicových systémov
  Kantoráková Eva ; M  Behúlová Mária (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 50 s
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors učebné pomôcky materiálne didaktické prostriedky motivácia študentov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71142
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využitie učebných pomôcok a didaktickej techniky v edukačnom procese stredných škôl
  Belan Jozef ; M  Kováčová Barbora (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 92 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects information literacy didaktická technika učebné pomôcky informačná gramotnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80966
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní : Dizertačná práca
  Kmecová Iveta ; M7000  Bajtoš Ján (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010 . - 307 s príloha, autoreferát, 1 CD-ROM
  pedagogika didaktická transformácia učebné pomôcky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54531
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zefektívnenie uplatňovania učebných pomôcok na technickom odbornom predmete : Diplomová práca
  Rábara Pavol  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 72 s., CD-ROM
  vyučovací proces didaktická technika učebné pomôcky učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68162
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh literárnej učebnej pomôcky
  Karvašová Ingeborg 
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  teacher učebné pomôcky učiteľ katalóg
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58780
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Uplatňovanie učebných pomôcok na odbornom výcviku SOŠ strojníckej v Skalici
  Jurča Martin  Gergelová Eva (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  učebné pomôcky odborný výcvik vyučovanie teaching
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26868
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Materiálne prostriedky vo výučbe predmetu
  Klúcsik Ladislav  Brťková Milada (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  učebné pomôcky didaktické prostriedky hardware
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54746
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh učebnej pomôcky = Proposal of essential aid : Diplomová práca
  Iván Ľudovít  Krištofiaková Lucia (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 100 s príl., 1 CD-ROM
  učebné pomôcky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh metodickej pomôcky pre majstra odbornej výchovy na ZSŠ hotelových služieb = Proposal of a teaching aid for a trainee teacher at Connected Secondary School in Humenné : Diplomová práca
  Stanko Róbert  Gabková Jana (XXX) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  metodické pomôcky učebné pomôcky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Návrh učebnej pomôcky pre zlepšenie vyučovacieho procesu = Design of a teaching aid : Diplomová práca
  Švelta Anton  Jambor Jaroslav (XXX) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  učebné pomôcky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha