Výsledky vyhľadávania

 1. Stredná priemyselná škola strojnícka v Brezne 1951 - 2011
  Štefančíková Alena ; M  Petráš Milan (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 86 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects odborné predmety strojárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92977
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využitie IKT vo vyučovaní odborných technických predmetov na SOŠ : Diplomová práca
  Repáň Jaroslav  Rusková Dagmar (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  computer literacy odborné predmety IKT učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68212
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní odborných predmetov na SŠ : Diplomová práca
  Soviarová Andrea  Tináková Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 90 s., CD-ROM
  odborné predmety didaktická technika učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67522
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Motivácia žiakov na stredných školách v odborných predmetoch
  Rozenbergová Zuzana  Gabková Jana (škol.) ; J0080
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  motivácia stredná škola odborné predmety elektrotechnika motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58819
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní teoretických odborných predmetov a predmetu odborný výcvik
  Nestarec Silvester  Cyrus Pavel (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  odborné predmety odborný výcvik medzipredmetové vzťahy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58762
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Osobnosť učiteľa odborných predmetov = Character of the teacher of special subjects : Diplomová práca
  Husák Vladimír  Kips Milan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 62 s prílohy (1 CD-ROM)
  osobnosť učiteľa odborné predmety
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Uplatnenie skupinového vyučovania v stavebných odborných predmetoch : Záverečná práca
  Brachtl Branislav  Koláriková Helena (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 46 s
  skupinové vyučovanie odborné predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Didaktické kritériá pre výber a spracovanie učiva odborných predmetov : Záverečná práca
  Bolfová Jana  Driensky Dušan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 38 s
  didaktické kritériá odborné predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Špecifiká vyučovacej hodiny odborných predmetov : Záverečná práca
  Gábelová Katarína  Driensky Dušan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 45 s
  vyučovací proces odborné predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Tvorivosť a odborné predmety
  Tináková Katarína ; M220 
  CO-MAT-TECH 97. : . s.451-456
  tvorivosť vo výučbe odborné predmety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok