Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba a efektívnosť učebných textov určených pre riadené sebavzdelávanie na stredných školách technického zamerania = Creation and effectivness of educational texts for directed self learning on secondary technical school : Dizertačná práca
  Koňušíková Marianna ; M220  Kostelník Ján (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 141 s príl
  samostatná práca učebné texty samovzdelávanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Didaktické aspekty tvorby študijnej literatúry v technických predmetoch. E-book. = Didaktic aspects of creation of study literature in technical subjects. E-book : Dizertačná práca
  Šalgovičová Miriam  Bajcsy Július (škol.) ; E190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2009
  MTF ; . - 150 s príl (1 CD-ROM, autoreferát)
  e-book učebné texty kvalita výučby
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Odborný učebný text pre nadstavbové štúdium = Professional teaching text for the follow : Diplomová práca
  Bagiová Darja  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 88 s príl (1 CD-ROM)
  učebné texty
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv multimediálneho prostredia na tvorbu učebného textu = The impact of multimedia learning environment for the creation of text : Diplomová práca
  Štrauchová Monika  Rešetová Kvetoslava (xxx) ; M9300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 94 s 1 CD-ROM
  učebné texty e-learning multimediálne prostredie didaktické prostriedky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Projekt sprístupnenia učebných textov v elektronickej forme. Project of e-learning material development
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.461-464, diel 2
  elektronické publikovanie edičná činnosť učebné texty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh učebného textu pre e-learning = Proposal of educational text for e-learning : Diplomová práca
  Hambalko Roman  Hrmo Roman (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 95 s 1 CD-ROM
  e-learning učebné texty
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh učebného textu pre e-learning = Design for educational materials for e-learning : Diplomová práca
  Štefánková Monika  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  e-learning učebné texty
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Pracovné listy z environmentálnej výchovy pre stredné školy - odpady : Záverečná práca
  Kubíková Mária  Vašková Ľubica (konz.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005
  MTF ; . - 61 s
  inžinierska pedagogika učebné texty
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh učebného textu pre e-learningové štúdium informatiky : Záverečná práca
  Beťková Jana  Hambalík Alexander (konz.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005
  MTF ; . - 50 s
  inžinierska pedagogika e-learning učebné texty
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Návrh učebného textu s využitím informačných technológií : Záverečná práca
  Krajmer Martin  Tináková Katarína (konz.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005
  MTF ; . - 14 s príl
  inžinierska pedagogika učebné texty
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha