Výsledky vyhľadávania

 1. Inovácia vzdelávania učiteľov technických predmetov
  Hrmo Roman ; M220 
  Strategie technického vzdělávání v reflexi doby :
  inovácia technické predmety vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vedeckopedagogická príprava učiteľov technických predmetov - významný prvok intenzifikácie európskej dimenzie školstva
  Driensky Dušan ; M220 
  Slovenské školstvo v kontexte európskej integrácie : . s.141-144
  učitelia technické predmety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Didaktické aspekty preverovania a hodnotenia vedomostí študentov strojníckych predmetov : Záverečná práca
  Kis František  Driensky Dušan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 44 s
  didaktické testy technické predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Návrh učebného textu pre SPŠ Brezno Spoje s materiálovým stykom : Záverečná práca
  Macko Peter  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 38 s
  učebné texty technické predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Preverovanie a hodnotenie na FCHPT STU : Záverečná práca
  Makovíniová Dana  Tináková Katarína (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 50 s
  didaktické testy technické predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Identifikácia štýlov učenia z technického textu : Záverečná práca
  Pösingerová Zuzana  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 31 s príl.
  štýly učenia technické predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Štýly učenia sa žiakov z textu v odborných technických predmetoch
  Krelová Katarína ; M220 
  Schola 2001 : . s.154-157
  učenie technické predmety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výchova vedeckých pracovníkov v teórii vyučovania odborných technických predmetov
  Driensky Dušan ; M220 
  Schola 2001 : . s.55-58
  vedecká výchova technické predmety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Uplatnenie nových technológií v odborných predmetoch na SPŠE. Enforcement of new technologies in technical subjects at the technical school
  Tináková Katarína ; M220 
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.105-108
  technické predmety metódy vyučovania
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Mastery learning vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov. Mastery learning in natural and technical sciences education
  Hološová Helena ; M1000  Červeňan Štefan ; M190
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.37-44
  mastery learning Prírodoveda technické predmety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - článok
  článok

  článok