Výsledky vyhľadávania

 1. Čas, ktorý sme dostali k dobru, sme využili efektívne
  Bisták Andrej ; 010270 
  Spektrum : . Roč. 26, č. 1-2 (2020), s. 50-51
  dištančná výučba vysokoškolská pedagogika koronavírus pandémia
  https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2020-2021/01-02.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Rozvoj schopnosti učiť sa u študentov 1. ročníkov na technických vysokých školách : Dizertačná práca
  Stúpalová Hana ; M6000  Bajcsy Július (škol.) ; E190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009 . - 97 s príl (autoreferát)
  vysokoškolská pedagogika metódy vyučovania
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Quo vadis vysokoškolský učiteľ? : Zborník referátov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, Trnava 1.12.2005
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006
  ISBN 80-89220-37-1
  pedagogika vysokoškolská pedagogika
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 4. Writings in architectural education : Research and results from research and/or new ideas implemented in architectural education / ed. Ebbe Harder
  Harder Ebbe (ed.) 
  1. vydanie
  Copenhagen : The EAAE-council, 2003 . - 245 s.
  ISBN 2-930301-11-2
  vysokoškolská pedagogika odborné vzdelávanie architektúra
  zborník (príspevkov)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 5. Postoje študentov k hodnoteniu na vysokej škole : Záverečná práca
  Ukropec Andrej  Kundrátová Mariana (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 53 s
  vysokoškolská pedagogika výsledky štúdia inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Medzipredmetové vzťahy : Záverečná práca
  Kováč Peter  Kundrátová Mariana (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 54 s
  vysokoškolská pedagogika technické odbory inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Pilotné štúdium vysokoškolskej pedagogiky a jeho hodnotenie
  Kostelník Ján ; M220 
  CO-MAT-TECH 99 : . s.706-710
  vysokoškolská pedagogika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - učebnica
  (4) - článok
  (4) - xxx
  článok

  článok

 8. Projekt "Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov
  Kostelník Ján ; M220 
  Konferencia - KIPaP 96 : . s.42-43
  vysokoškolská pedagogika
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok