Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku Lignofer spol. s r.o., Trnava
  Baričičová Slávka ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 53s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management promotion marketing mix marketing značka marketingová komunikácia marketingový mix marketingové aktivity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93134
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku BRUTTO s.r.o., Sereď
  Schwarz Vladimír ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management brand marketing marketingové aktivity značka budovanie značky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89049
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku Tess Servis, s.r.o.
  Vajsábel Marek ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing mix brand marketing značka marketingové aktivity marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78979
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku Xella Slovensko, spol. s r.o.
  Saksun Adam ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketingové aktivity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79013
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít vo firme CWS – boco Slovensko, s.r.o., Bratislava
  Čagánek Filip  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing marketing strategy marketingové aktivity marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46939
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zlepšenie riadenia a rozvoja vybraných marketingových aktivít v RM Elektro s.r.o. = Suggestion of measures for improvement of management and development chosen marketing activities in RM Elektro s.r.o. : Bakalárska práca
  Kajan Peter ; I200  Prajová Vanesa (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  marketingové aktivity Riadenie marketingové marketing
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zdokonaľovanie marketingových činností prostredníctvom multimédií : Diplomová práca
  Kuľka Martin  Mĺkva Miroslava (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  marketingové aktivity multimédiá manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh optimalizácie nákupnej stratégie v SE - EBO, o. z. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Križanová Eva  Sakál Peter (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 75 s abstr. + príl.
  marketingové aktivity nákupný marketing manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Promotion, súčasnosť a perspektívy v skúmanom podniku : Diplomová práca
  Prečinská Zuzana  Brezník Jozef (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 67 s abstr.
  marketingové aktivity promotion manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Marketingové aktivity a informačné zabezpečenie činnosti skúmanej firmy : Diplomová práca
  Kuvíček Ľubomír  Brezník Jozef (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 56 s abstr. + príl.
  marketingové aktivity informačné systémy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha