Výsledky vyhľadávania

 1. Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investičného rozvoja podniku
  Chatrnúchová Lucia ; M4000  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 137 s príl
  investičný rozvoj investície sociálna efektívnosť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému plánovania investičného rozvoja podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o., Trnava : Diplomová práca
  Šuteková Vlasta  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  investment podnik investícia investičný rozvoj investičné plánovanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67089
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh uplatnenia princípov kontrolingu v manažérstve investičného rozvoja podniku = Design and utilisation of controlling principles for investment and enterprise development management : Doktorandská dizertačná práca
  Tomášik Štefan ; M4000  Mihok Jozef (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 103 s príl
  kontroling investičný rozvoj priemyselné podniky manažment
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh postupu voľby spôsobu financovania investičného rozvoja podniku = Draft choice of method of financing the development of venture investment in company Bohuš, s.r.o. : Diplomová práca
  Račáková Diana  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  financovanie investícií investičný rozvoj konkurencieschopnosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Posudzovanie ekonomickej efektívnosti variantov investičného rozvoja podniku = Examination of economical effectivity of different variants of investment development of venture : Diplomová práca
  Nagyová Lucia  Gašparovič Andrej (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 82 s príl., 1 CD-ROM
  investičný rozvoj ekonomická efektívnosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Metodika analýzy vplyvu investičného rozvoja na platobnú schopnosť podniku : Doktorandská dizertačná práca
  Jánošíková Slávka ; M4000  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 116 s príl (autoreferát)
  investície investičný rozvoj
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Plánovanie finančného zabezpečenia investičného rozvoja podniku : Diplomová práca
  Mičian Dalibor  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 63 s abstr.
  finančné zabezpečenie investičný rozvoj manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha