Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.
  Pálka Matej ; M  Čambálová Iveta (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivačné teórie pracovná motivácia motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87253
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie motivácie a stimulácie zamestnancov v podniku FALCO SK, s. r. o., Banská Štiavnica
  Kapuríková Martina ; M  Bednárik Jaroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 49s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management pracovná motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87306
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. The influence of employee motivation and cultural differences on knowledge transfer in organizational learning conditions : Vplyv pracovnej motivácie a kultúrnych odlišností na transfer znalostí v podmienkach učiacej sa spoločnosti
  Rečičár Jakub ; R2020 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013 : . s.64-74
  knowledge management knowledge transfer pracovná motivácia znalostná spoločnosť znalostný manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh opatrení na zvýšenie pracovnej motivácie s cieľom rastu produktivity práce v ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o.
  Dávidová Zlatica ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 71 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management productivity produktivita pracovná motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66654
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v podniku Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
  Brehovský Lukáš ; M  Stacho Zdenko (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 46 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management zamestnanci mzda motivačné faktory pracovná motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84693
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zníženie fluktuácie a absencie zamestnancov v podniku JAV - AKC, s.r.o.
  Kovács Peter ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management fluktuácia pracovná motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66244
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku VUJE, a.s. : Bakalárska práca
  Lehutová Monika  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  pracovná motivácia výkon performance satisfaction employees priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62570
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku Slovenské elektrárne, a.s. Mochovce : Bakalárska práca
  Medovič Pavol  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 72 s., CD-ROM
  employees working conditions pracovná motivácia pracovné podmienky priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46882
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zlepšenia motivačného systému v podmienkach podniku Motory International s.r.o. Nové Zámky : Bakalárska práca
  Kučera Milan  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  motivačný systém motivačné teórie pracovná motivácia riadenie ľudských zdrojov odmeňovanie stimulácia remuneration stimulation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57827
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha