Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv rôznych priemerov skúšobných tyčí na výsledky zo skúšky ťahom
  Jančeková Pavlína  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering tensile test skúška ťahom konštrukčné ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91064
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Analýza konštrukčných ocelí C10 a 16MnCr5 spracovaných procesom karbonitridácie
  Polakovič Filip ; M1000  Kocúrová Karin (škol.) ; M1100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 48s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering microstructure surface layers tvrdosť mikroštruktúra konštrukčné ocele karbonitridácia chemicko-tepelné spracovanie povrchové vrstvy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84651
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výskum konštrukčných materiálov štvrtej generácie jadrových reaktorov.
  Bartošová Iveta ; E  Slugeň Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 65 s
  construction materials konštrukčné ocele Barkhausenov šum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79142
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Hodnotenie vlastností tvrdých tenkých vrstiev na konštrukčných oceliach
  Vanya Attila ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030 Hudáková Mária ; M1000 Tököly Pavol
  52. konference Kateder částí a mechanismů strojů : . s.284-289
  duplex treatment magnetron sputtering konštrukčné ocele
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza súčiastky spracovanej procesom nitrokarbonizácie = The analysis of part worked by nitrocarburizing : Diplomová práca
  Belák Marián  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  chemicko-tepelné spracovanie nitrokarbonizácia konštrukčné ocele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv drsnosti povrchu ocele S235JRG1 na tvorbu boridickej vrstvy = Influence of the roughness on the surface of steel S235JRG1 on the formation of the boride layer : Diplomová práca
  Behanec Dušan  Hudáková Mária (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  konštrukčné ocele boridovanie svetelná mikroskopia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Difúzne boridovanie ocele 17MnCr5 = Diffusionsborieren von dem Stahl 17MnCr5 : Diplomová práca
  Šlesarik Roman  Hudáková Mária (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 76 s 1 CD-ROM
  boridovanie konštrukčné ocele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie zvarových spojov konštrukčných ocelí vyhotovených zváraním laserom podľa teórie "vhodnosti pre prevádzku" : Dizertačná práca
  Karvanská Silvia ; M140  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2007 . - 147 s príl (autoreferát)
  zvarové spoje konštrukčné ocele zváranie laserom
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Deštruktívne skúšanie zvarových spojov konštrukčných ocelí : Bakalárska práca
  Černý Róbert  Žúbor Peter (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2007
  MTF ; . - 72 s príl
  zvarové spoje konštrukčné ocele deštrukcie zvarov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vplyv zvárania na štruktúrne zmeny konštrukčných ocelí : Bakalárska práca
  Turek Juraj  Pavlovič Ladislav (xxx) ; M3000 Monček Miroslav (konz.) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby konštrukčné ocele zvarové spoje
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha