Výsledky vyhľadávania

 1. Ochrana ovzdušia pred prachovými časticami = The air protection in the face of dust particles : Bakalárska práca
  Kollárová Mária  Soldán Maroš (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  ovzdušie ovzdušie-ochrana
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Tichý zabijak - emisie zváračských dymov
  Turňová Zuzana ; M5000  Bábelová Erika ; M390
  Zvárač . Roč. 4, č. 1 (2007), s.25-27
  ovzdušie-ochrana emisie dymové plyny
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Základné technológie v životnom prostredí : 2. časť. Procesy a technológie ochrany ovzdušia
  Dočkal Jozef 
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 . - 202 s
  ISBN 80-228-0953-5
  prostredie životné-technológie ovzdušie-ochrana
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Ochrana ovzdušia a riešenie odpadového hospodárstva v ŽELOS spol. s r.o. Trnava : Diplomová práca
  Kopčáni Ivan  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 1998
  MTF ; . - 52 s príl
  environmentálne inžinierstvo ovzdušie-ochrana
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Technika ochrany ovzdušia II
  Horák Miloslav 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 116 s
  ISBN 80-227-0725-2
  ovzdušie-ochrana environmentalistika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF28002
  MTF0100
  kniha

  kniha