Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému na zvýšenie efektívnosti vedenia ľudí v procese zavádzania zmien = System Proposal for Increased Leadership Effectivity in Changes Implementation Process : Diplomová práca
  Moncmanová Adriana  Černý Ivan (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 94 s príl., 1 CD-ROM
  manažment zmien manažérska komunikácia vnútropodniková komunikácia motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Manažérska komunikácia v intenciách odbornej terminológie
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Kvalita produkcie 2009 : . s.84-86
  manažérska komunikácia Informácie kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Průvodce úspěšnou komunikací : efektivní komunikace v praxi
  Vymětal Jan 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2008 . - 322 s
  ISBN 978-80-247-2614-4
  sociálna komunikácia osobná prezentácia manažérska komunikácia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Přesvědčivá komunikace manažera
  Lepilová Květuše 
  Brno : Computer Press, 2008 . - 208 s
  ISBN 978-80-251-2147-4
  manažérske kompetencie manažérska komunikácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0200
  Přesvědčivá komunikace manažera

  kniha

 5. Interní komunikace ve firmě
  Holá Jana 
  1. vyd
  Brno : Computer Press, 2006 . - 170 s
  ISBN 80-251-1250-0
  manažérska komunikácia firemná kultúra
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha