Výsledky vyhľadávania

 1. Environmental Management Revision Guide : for the NEBOSH Certificate in Environmental Management / aut. Jonathan Backhouse
  Backhouse Jonathan 
  London Routledge 2018 . - 189 s.
  ISBN 978-1-138-64912-5
  environmentálny manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Environmental Management : Past, Present and Future / ed. Eugene Wright
  Wright Eugene (ed.) 
  New York Nova 2017 . - 213 s.
  ISBN 978-1-53610-800-2
  environmentálny manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 3. Risk and Social Theory in Environmental Management / aut. Thomas Measham, Stewart Lockie
  Measham Thomas  Lockie Stewart
  Collingwood CSIRO 2012 . - 220 s.
  ISBN 978-0-643-10412-9
  environmentálny manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 4. Environmental Management in Organizations : the IEMA Handbook / aut. John Brady, Alison Ebbage, Ruth Lunn
  Brady John  Ebbage Alison Lunn Ruth
  2nd Ed.
  Oxford Earthscan 2011 . - 572 s.
  ISBN 978-1-849-71062-6
  environmentálny manažment
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Analytický hierarchický proces (AHP) - nástroj inovácie vo vybraných procesoch strategického rizikového manažmentu - II. (minimalizácia environmentálnych rizík)
  Naňo Tomáš ; M4000  Drieniková Katarína ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Procesné riadenie 2010 : . s.[17]
  rizikový manažment environmentálny manažment
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 6. Využitie AHP metódy pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom manažmente v podniku SE, a.s. Bratislava, závod EBO
  Naňo Tomáš ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  riziko rizikový manažment environmentálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58379
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Plánovanie kontinuity a obnovy podniku pre efektívnejšie riadenie následkov environmentálnych krízových situácií
  Rašla Vladimír ; M190  Hrdinová Gabriela ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.55-58
  environmentálny manažment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Návrh postupu implementácie princípov environmentálneho manažérstva do systému manažérstva podniku = Implementation Process of the Environmental Managing Principles to the Company Managing System Proposal : Diplomová práca
  Lamoš Jozef  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  environmentálny manažérsky systém environmentálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Skúsenosti s pripravenosťou ľudských zdrojov pre oblasť environmentálneho krízového manažmentu
  Bednárik Jaroslav ; M190  Hajnik Bartolomej ; M250 Hatiar Karol ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.141-145
  ľudské zdroje environmentálny manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Environmental Management : readings and cases / aut. Michael V Russo
  Russo Michael V. 
  2nd Ed.
  Losa Angeles Sage 2008 . - 663 s.
  ISBN 978-1-4129-5849-3
  environmentálny manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha