Výsledky vyhľadávania

 1. Nanomaterials, nanocomposites uses in construction
  Ledererová Miriam ; V260 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 108-115
  kompozity nanotechnológie stavebné materiály
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Nanotechnologies, recycled materials and options used in construction
  Ledererová Miriam ; 010260 
  RECYCLING 2015 : . S. 102-107
  nanotechnológie recyklované materiály graphen
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Nanomaterials, nanocomposites and their potential uses in construction
  Ledererová Miriam ; V260 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 309-314
  nanotechnológie kompozity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Limity vysokorozlišovacej rastrovacej elektrónovej mikroskopie v nanotechnológiách
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  16. Škola vákuovej techniky. Perspektívne vákuové metódy a technológie : . s.82-88
  elektrónová mikroskopia nanotechnológie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Rozvoj parametrických metód pre vstavaný test analógových integrovaných obvodov : dát. obhaj. 30.5.2013, č. ved. odb. 5-2-13
  Arbet Daniel ; E030  Stopjaková Viera (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 115 s
  Mikroelektronika Microelectronics nanotechnology nanotechnológie analógové integrované obvody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71520
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Nanotechnology : Intellectual Property Rights. Research, Design, and Commercialization
  Ganguli Prabudha  Jabade Siddharth
  Boca Raton : CRC Press, 2012 . - 270 s
  ISBN 978-1-4398-5528-7
  nanotechnológie nanomateriály duševné vlastníctvo právo duševného vlastníctva patentové právo NPTT
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Computational Nanotechnology Modeling and Applications with MATLAB
  Musa Sarhan M. (ed.) 
  Boca Raton : CRC Press, 2012 . - 513 s
  ISBN 978-1-4398-4176-1
  MATLAB nanotechnológie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Perspektívy využitia nanotechnológií v priemysle
  Alshammar Majed Gh.A.H. ; J  Geleta Vojtech (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality nanomateriály nanotechnológie Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76825
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Nanosensors : Theory and Applications in Industry, Healthcare and Defense / Ed.: Teik-Cheng Lim
  Teik-Cheng Lim (ed.) 
  Boca Raton : CRC Press, 2011 . - 321 s
  ISBN 978-1-4398-0736-1
  senzory nanotechnológie molekulárne vlastnosti
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha