Výsledky vyhľadávania

 1. Demystifying Architectural Research : Adding Value to Your Practice / ed. Anne Dye, Flora Samuel
  Dye, Anne (ed.) Samuel, Flora (ed.)
  Newcastle upon Tyne : RIBA Publishing, 2015 . - 162 s.
  ISBN 978-1-85946-578-3
  architektonický výskum technologický výskum sociálny výskum marketingový výskum
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0001
  kniha

  kniha

 2. kniha

  kniha

 3. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu
  Kozel Roman  Mynářová Lenka Svobodová Hana
  Praha : Grada Publishing, 2011 . - 304 s
  ISBN 978-80-247-3527-6
  marketingový výskum
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Moderní metody a techniky marketingového výzkumu

  kniha

 4. Marketing : Od myšlenky k realizaci
  Tomek Gustav  Vávrová Věra
  3. aktual. a dopl. vyd.
  Praha : Professional Publishing, 2011 . - 344 s
  ISBN 978-80-7431-042-3
  marketing marketingové stratégie marketingový výskum
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2120
  Marketing

  kniha

 5. Správanie sa zákazníka pri výbere mobilného operátora v trhovom segmente "Univerzitní študenti na Slovensku"
  Križan Rastislav  Materák Milan (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 41 s
  Telekomunikácie mobilné telekomunikačné systémy segmentácia marketingový výskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51261
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh spôsobov racionalizácie metodiky uplatnenia výskumu trhu v Euro SITEX, s.r.o. Příbram
  Stanko Tomáš  Jacinto Assuncao Domingos (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketingový výskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58377
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu v súlade s princípmi manažérstva kvality
  Hermanský Juraj  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production systém manažérstva kvality prieskum trhu marketingový výskum maloobchod výskum trhu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47009
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh využitia výskumu trhu na zlepšenie trhovej pozície podniku = Proposal of market research utilization for company market position development : Diplomová práca
  Harvanová Anna  Šnircová Jana (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 72 s Príloha, 1 CD-ROM
  výskum trhu marketingový výskum trh
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza záujmu študentov o študijný pogram Technické materiály na Katedre materiálového inžinierstva MTF STU v Trnave
  Péteryová Magda ; M1000 
  Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl : . s.42-46
  analýza aspektovo-orientovaná marketingový výskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Význam marketingového výskumu v manažérstve kvality = The meaning of the marketing research in the management of quality : Bakalárska práca
  Španková Daniela  Šalgovičová Jarmila (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2006
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  inžinierstvo kvality produkcie marketingový výskum manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha