Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum a vývoj kompaktného energetického zariadenia s využitím OZE : 2. časť - súčasný stav trhu a techniky v riešenej problematike
  Kalús Daniel ; 010290  Kubica Matej ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 26, č. 2 (2018), s. 28-30
  prieskum trhu prieskum techniky kompaktné stanice kompaktné zariadenia bývanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh na zlepšenie prieskumu trhu v organizáciách zameraných na manažérstvo kvality
  Valentová Hana ; M  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 50s CD ROM
  kvalita produkcie Production Quality quality management system prieskum trhu systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66054
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Možnosti uplatnenia technológie NFC na Slovensku
  Polák Miroslav ; E  Materák Milan (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 80 s Príl.
  Telekomunikácie Telecommunications RFID prieskum trhu NFC technológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71740
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Prieskum uplatňovania nástrojov výskumu trhu v súlade s princípmi manažérstva kvality
  Hermanský Juraj  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production systém manažérstva kvality prieskum trhu marketingový výskum maloobchod výskum trhu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47009
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Plán prieskumu trhu a jeho využitie pre tvorbu marketingových stratégií
  Rabatin Ondrej ; J0030  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  prieskum trhu marketingové stratégie marketing tools marketing strategy marketingové nástroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74367
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Dizajn ako dôležitý aspekt úspech v podnikaní na Slovensku
  Nagy Tomáš ; A9190 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2005-2006 . s.198-207
  prieskum trhu podnikateľské prostredie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Výskum a prieskum trhu v spoločnosti CHEMOLAK, a.s. Smolenice : Diplomová práca
  Janogová Daniela  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 98 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketing prieskum trhu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Sociologické metódy prieskumu trhu
  Plávková Oľga  Košta Jozef
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2005 . - 132 s
  ISBN 80-225-2075-6
  sociologický výskum prieskum trhu marketing
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 9. Průzkum trhu : Příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů
  Hague Paul 
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2003 . - 234 s
  ISBN 80-7226-917-8
  výskum marketingový prieskum trhu
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Kvalitné informácie - žiadúci výstup z vykonávania prieskumu trhu
  Jedlička Milan ; M190 
  Akademická Dubnica 98 : . s.319-323
  informácia manažérstvo kvality prieskum trhu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok